Waar mensen vertellen…

´Binnen Humanitas Onder Dak staat de mens centraal. Iedereen telt. En iedereen heeft een verhaal..´