Humanitas Onder Dak heeft als kernfunctie het opvangen en begeleiden van mensen zodat zij mee kunnen (blijven) doen in de samenleving. Daarbij gaan wij uit van de volgende voorwaarden voor volwaardig burgerschap en participatie:

  • een zelfstandig inkomen
  • een eigen veilige woning
  • zinvolle dagbesteding
  • de toegang tot voorzieningen

Humanitas Onder Dak neemt hierbij in ogenschouw dat volledig zelfstandig functioneren in de samenleving, niet voor iedereen is weggelegd. Er zullen mensen blijven voor wie een sociaal en positief ondersteunend netwerk nodig blijft. Sommige mensen kunnen daar niet zelf in voorzien. Humanitas Onder Dak helpt hierbij.

Daarnaast ziet Humanitas Onder Dak dat er mensen zijn met een zeer langdurige begeleidingsvraag, waarbij het streven om terugval te voorkomen een belangrijk doel vormt. Ook hier helpt onze organisatie bij.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur