Humanitas Onder Dak gaat ervan uit dat voor volwaardig burgerschap en participatie een zelfstandig inkomen, een eigen veilige woning, zinvolle dagbesteding in de vorm van werk of anderszins  en de toegang tot voorzieningen een voorwaarde is. Humanitas Onder Dak biedt opvang en begeleiding aan mensen, zodat zij naar eigen kunnen en vermogen in staat zijn volwaardig deel te nemen aan de samenleving.

Humanitas Onder Dak neemt hierbij in ogenschouw dat volledig zelfstandig functioneren in de samenleving niet voor iedereen is weggelegd. Er zullen mensen blijven voor wie een positief ondersteunend sociaal netwerk actueel blijft. Sommigen kunnen daar niet zelf in voorzien. Humanitas Onder Dak helpt hierbij.

Daarnaast ziet Humanitas Onder Dak dat er mensen zijn met een zeer langdurige begeleidingsvraag, waarbij het streven om recidive te voorkomen een belangrijk doel vormt. Ook hier helpt Humanitas Onder Dak bij.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur