Nazorg

De Nazorg is bedoeld voor mensen, die vanuit een 24-uursvoorziening doorstromen naar zelfstandige huisvesting en die nog een tijdje begeleiding wensen om in de nieuwe woonsituatie zo goed mogelijk verder te kunnen.

Voor wie

Iedereen die vanuit een 24-uursvoorziening zelfstandig gaat wonen en nog begeleiding wenst.

Hoe het werkt

Om voor Nazorg in aanmerking te komen, wordt samen met de cliënt bekeken welke hulpvragen er nog liggen en waarop nog begeleiding gewenst is. Vervolgens wordt er bij de Centrale Intake Maatschappelijke Opvang Twente (CIMOT) toestemming gevraagd voor begeleiding.

Tijdens de begeleiding

Tijdens de nazorg wordt uitgegaan van de eigen kracht van de cliënt. De begeleidingsduur is maximaal 1 jaar. De begeleider zal zo veel mogelijk bij de cliënt thuis begeleiding geven. Samen met de begeleider werkt de cliënt aan de hulpvragen. Elke 3 maanden wordt de voortgang van het traject geëvalueerd. Een van onze zorgregisseurs kijkt gedurende het traject mee met de begeleider naar de voortgang van het traject.

Locaties van waaruit de begeleiding wordt gegeven

Almelo

Adastraat 6 – 8
7607 HB Almelo
088-1198 850

Enschede

Oldenzaalsestraat 7
7511 DV Enschede
088-1198 830

Hengelo

’t Heemsdock
Heemafstraat 4
7551 BS Hengelo
088-1198 890

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur