Samenwerkingen

Humanitas Onder Dak werkt binnen de Humanitas Groep samen met de vereniging Humanitas, Humanitas DMH en Humanitas Inkomensbeheer.

De samenwerking vindt plaats binnen de landelijke werkgroep.

Landelijke werkgroep

De doelstelling voor de landelijke werkgroep is: lokale of regionale samenwerkingsinitiatieven van de vereniging Humanitas en de Humanitas werkstichtingen verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

De landelijke werkgroep is een ontwikkelgericht platform, waarin zij onder andere ‘best practices’ bespreken en uitdiepen op mogelijke samenwerking, mogelijkheden tot onderlinge deskundigheidsbevordering bekijken en de ontwikkelingen binnen de organisaties bespreken.

 

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur