Samenwerkingen

Humanitas Onder Dak werkt intensief samen met ketenpartners en was penvoerder van de projecten Integrale Aanpak Enschede en Integrale Aanpak Almelo.  Deze projecten zijn inmiddels doorontwikkeld naar adviesgroepen die zich richten op het voorkomen van dak- en thuisloosheid en het bevorderen van uitstroom uit de maatschappelijke opvang.

Beroepsgeheim in samenwerking met onze partners

Humanitas Onder Dak conformeert zich aan de landelijke richtlijnen van het ministerie van VWS, wat betreft de Wegwijzer beroepsgeheim in samenwerkingsverbanden.

Landelijke werkgroep

De doelstelling voor de landelijke Humanitas-werkgroep is: lokale of regionale samenwerkingsinitiatieven van de vereniging Humanitas en de Humanitas werkstichtingen verder te ontwikkelen en te ondersteunen.

De landelijke werkgroep is een ontwikkelgericht platform, waarin zij onder andere ‘best practices’ bespreken en uitdiepen op mogelijke samenwerking, mogelijkheden tot onderlinge deskundigheidsbevordering bekijken en de ontwikkelingen binnen de organisaties bespreken.

 

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur