Met de Tussenvoorziening proberen we de instroom binnen de maatschappelijke opvang te beperken. Onze tussenvoorziening is er voor mensen die zichzelf kunnen redden, mits ze snel hulp krijgen. Bij deze tijdelijke woonplek wonen mensen in een gemeubileerde woning en ontvangen lichte begeleiding. Belangrijk is dat deze mensen zelfstandig kunnen wonen en geen psychiatrische- of verslavingsproblematiek hebben. Wij bieden een tussenvoorziening voor zowel jongeren als volwassenen.

Begeleiding

De Tussenvoorziening is bestemd voor mensen die dakloos zijn of worden, waarbij in een kort tijdsbestek problemen op diverse leefgebieden kunnen worden opgelost en waarbij er sprake is van een kortdurende en lichte begeleidingsvraag. Dit zijn mensen met enkelvoudige, lichte en acute problematiek die over voldoende woonervaring beschikken. Tijdens dit traject is er een nauwe samenwerking en gecombineerde begeleidingsmomenten met WoonStAP. Er wordt gewerkt volgens de methodiek Krachtwerk.

Voor wie

De tussenvoorziening aan de Tollenstraat is bedoeld voor cliënten vanaf 23 jaar, die dak- of thuisloos zijn en die kortdurende ondersteuning nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Deze mensen kunnen zelfstandig wonen en zijn in staat hulpvragen uit te stellen.

Bij onze locatie De Klomp ondersteunen we (dakloze) jongeren tussen 18 – 23 jaar met een lichte hulpvraag, waarbij we hen begeleiden met concrete en gerichte hulpverlening. Bij beide locaties  wordt redelijke mate van zelfstandigheid verwacht.

Toeleiding

Aanmelden kan door het aanmeldformulier in te vullen, door contact op te nemen met onze Voordeur of via de wijkcoach en WoonStAP.

Locaties

Tollensstraat 85
7523 ZD Enschede

De Klomp 38 (Jongerenvoorziening)
7511 DJ Enschede

 

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur