Ontwikkellijn

Om talenten van mensen in beeld te krijgen, is er een groeimap beschikbaar die gevuld kan worden met eigen talenten en activiteiten uit het groeiprogramma. Zo kan aan de slag worden gegaan om stapsgewijs de ontwikkellijn te volgen. Deelnemers ontvangen een vergoeding en in de planning kunnen zij zien wanneer welke programmaonderdelen worden gegeven. Als alle stappen zijn doorlopen en alle vaardigheden zijn opgedaan die nodig zijn in de ontwikkellijn, dan krijgen deelnemers een certificaat van waardering waarmee op het C.V. kan worden aangetoond welke vaardigheden en competenties zijn verkregen..

Deelname aan het groeiprogramma kan variëren van ad hoc deelname als men niet regelmatig aanwezig kan zijn tot meer structurele deelname in de vorm van participatie van ongeveer 12 uur per week. De ontwikkellijn laat de stappen zien die zijn genomen, vanaf de eerste ontmoeting in stap 1 om uit het isolement te komen tot stap 6 als men toe is aan werk of scholing. Elke stap kan een instapniveau of uitstroomniveau zijn.

 

 

Leer-werklijn

Om de stappen van de ontwikkellijn te kunnen realiseren, maakt Talentontwikkeling gebruik van leer-werklijnen. Er zijn zes leer-werklijnen waaraan je zowel in groepsverband als individueel kunt deelnemen op verschillende locaties.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur