Hengelo

Humanitas Onder Dak biedt in Hengelo 24-uurs opvang aan volwassenen en heeft crisisopvang voor enkele nachten. Hengelo heeft een inloop voor een kop koffie, een praatje en lichte hulpvragen. Talentontwikkeling Hengelo biedt leer – en werktrajecten aan volwassenen en jongeren. Wij bieden in Hengelo ook beschermde woonvormen aan volwassenen en jongeren middels Housing First. Daarnaast verlenen wij ambulante begeleiding aan mensen die zelfstandig wonen en hulpvragen hebben bij op verschillende leefgebieden. Studenten die studeren aan het ROC van Twente of Saxion en lichte ondersteuning nodig hebben bij het wonen kunnen terecht bij de woonvoorziening Kamer-Raad Hengelo.

Locaties

’t Heemsdock Inloop
Deldenerstraat 26
7551 AG HENGELO
088-1198 878

’t Heemsdock 24-uurs opvang
Heemafstraat 4
7556 SB Hengelo
088 – 1198 890

Kamer-Raad Hengelo
Achterhoekse Molenweg 271 K t/m Y
7556 GL Hengelo
088-1198 966

Voorzieningen Hengelo

In Hengelo wordt door Humanitas Onder Dak de volgende voorzieningen aangeboden:

 • Crisisopvang
  De eerste opvang bij acute nood.
 • 24 uurs woonvoorziening
  Opvang geschikt voor mensen in de zijlijn van onze samenleving, die actief willen werken aan verbetering van hun leefsituatie. Met behulp van begeleiding gaat men actief aan de slag om opnieuw deel te nemen aan de samenleving.
  Samen met andere bewoners draagt men zorg voor een prettige woonsfeer in de voorziening.
 • Inloop
  Laagdrempelige voorziening waar bezoekers binnen kunnen lopen voor een kop koffie en een praatje. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd en er zijn begeleiders aanwezig voor een luisterend oor en het beantwoorden van vragen. De Inloop in Hengelo is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot en met 16.30 In de weekenden van 11.30 tot en met 16.30
 • Ambulante Woonbegeleiding
  Een voorziening voor mensen die zelfstandig wonen en enkel begeleiding wensen bij zaken die niet of niet geheel zelfstandig verlopen.
 • Kamer-Raad Hengelo
  Jongeren die studeren aan het ROC van Twente en die gemotiveerd zijn om hun studie af te ronden terwijl dat niet lukt vanwege problemen in de huiselijke situatie, kunnen terecht bij Kamer-Raad. Deze jongeren kunnen redelijk zelfstandig functioneren en zijn ben minimaal 18, en maximaal 25 jaar.
 • Talentontwikkeling
  In deze voorziening kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen aan diverse activiteiten in de vorm van leer-werktrajecten. Deelnemers kunnen in samenwerking met de begeleiding eigen vaardigheden en interesses ontwikkelen om zo te komen tot arbeid, scholing en/ of vrijwilligerswerk.
 • Housing First
  Bij Housing First word je eerst in een woning geplaatst zonder dat er vooraf aan allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld clean zijn) moet worden voldaan.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur