Voor wie is Beschermd Wonen Modulair

Beschermd Wonen Modulair is bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.

Begeleiding

De begeleiding is gericht op het
– bevorderen van zelfredzaamheid en participatie
– het psychisch en psychosociaal functioneren
– stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld
– het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast
– het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen.

Toegang tot beschermd wonen via CIMOT
De toegang tot het (modulair) beschermd wonen gaat via het CIMOT. Het CIMOT is de centrale toegang tot Maatschappelijke Opvang en beschermd wonen in Twente. Het CIMOT is in het leven geroepen door de twee centrumgemeenten in Twente: de gemeente Almelo en de gemeente Enschede.

Voorwaarden

Een cliënt moet voldoen aan onderstaande criteria om in aanmerking te komen voor beschermd wonen (het wonen in een instelling of in door een instelling beschikbaar gestelde woonruimte).

  • Cliënt is niet dakloos (anders doorverwijzen naar de Maatschappelijke Opvang)
  • Cliënt is geen gevaar voor zichzelf of omgeving en bevindt zich niet in een acute psychische crisis (anders doorverwijzen naar GGZ crisisdienst)
  • Cliënt verblijft legaal in Nederland
  • Cliënt is 18 jaar en ouder
  • Er is sprake van psychiatrische problematiek (waaronder ook verslaving valt)
  • Er is geen reclasseringstoezicht
  • De cliënt is niet al aangemeld bij een aanbieder

Link naar CIMOT website : https://www.cimot.nl/enschede/

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur