Talentontwikkeling

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt die in de Maatschappelijke Opvang verblijven kunnen vrijwilligerswerk, dagbesteding en/of scholing krijgen via Humanitas Onder Dak. De ambachtelijke en zakelijke werkzaamheden die worden aangeboden, zijn ondergebracht onder het arrangement Talentontwikkeling. Ook mensen die zorg- of woonbegeleiding krijgen van derden, kunnen hiervoor aangemeld worden via het WMO-loket.

Doelgroep

Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, voorliggend aan de groep die onder de participatieregeling valt, laten deelnemen aan arbeidsmatige en productieve activiteiten voor minimaal 12 uur per week in groepen van ongeveer 8 – 10 personen. Beoogde doelgroepen zijn o.a.

  • cliënten van Humanitas Onder Dak
  • mensen die via wijkteams worden aangemeld voor dagbesteding
  • deelnemers die via aanpalende organisaties worden aangemeld.

In alle gevallen gaat het om mensen die niet of nauwelijks in aanmerking komen voor werkervaringsplaatsen via de reguliere arbeidstoeleidingskanalen zoals het UWV werkbedrijf, gemeentelijke voorzieningen e.v.

Hoe het werkt

Als mensen in de maatschappelijk opvang gaan wonen, zijn zij bij ‘de voordeur’ zeer gemotiveerd  om de handen uit de mouwen te steken. De buitenwereld van dagbesteding en arbeidsparticipatie vraagt echter vaak een overbruggingsperiode  voordat mensen zijn aangemeld en ook daadwerkelijk wat kunnen gaan doen. Voor de HOD-doelgroep is trede 4 en 5 van de participatieladder vaak nog lastig te bereiken, zonder een voorliggend programma. Onder het arrangement Talentontwikkeling van Humanitas Onder Dak, kunnen mensen werkervaring op doen waarbij een kleine vergoeding in het verschiet ligt. Voor niets gaat immers de zon op.

 

Locaties

Enschede

Algemene Voorziening Performance Factory
Hoge Bothofstraat 31-49
7511 ZA Enschede
Ingang Foodhall
Meer informatie: klik hier

Hengelo

Heemsdock
Deldenerstraat 26
7551 AG  HENGELO
088-1198 870
Geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.30 uur tot 16.00 uur.

Oldenzaal

De steenpoort
Tulpstraat 159
7571 AB Oldenzaal
088-1198870
Geopend op maandag, woensdag en vrijdag van 09.00 uur tot 17.00 uur.
Bekijk de folder

Almelo

ADA & Dagloon
Adastraat 6
7607 HB Almelo
088-1198870

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur