1000x1000-rob-verhaal-geel
1000x1000-verhaal-sandra-geel
1000x1000-rik-verhaal-geel
te-mor-verhaal-1000x1000-geel
1000x1000-bert-verhaal-geel
1000x10000-Fuaada-geel

Met de huidige corona-uitbraak is het van belang om mensen zoveel mogelijk in de thuissituatie te houden.
De Maatschappelijke Opvang heeft veel voorzieningen waar mensen keuken en badkamer delen en is niet ingericht op de opvang van mensen die ziek worden door het coronavirus.
We willen u dan ook vragen om eerst te kijken naar andere tijdelijke mogelijkheden voordat u een aanmelding doet voor de Maatschappelijke Opvang.

Ik heb een
hulpvraag

Ik heb een hulpvraag
van een cliënt

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een maatschappelijke opvangorganisatie in Twente. Al vanaf 1992 verzorgt deze organisatie de opvang en begeleiding van dak- en thuislozen middels verschillende sociale voorzieningen. Daarnaast biedt zij wonen met begeleiden, zinvolle dagbesteding en advies.

Humanitas Onder Dak is een zelfstandige werkstichting, die met het voeren van de naam Humanitas de waarden die hierbij horen in haar organisatie heeft opgenomen. Hierbij gaat het om de waarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en vraaggericht aanbod.

Lees verder over Humanitas Onder Dak

Sociale voorzieningen voor cliënt en zorgprofessional