24-uurs Opvang

Humanitas Onder Dak heeft in drie gemeenten een 24-uurs Opvang: Almelo, Enschede en Hengelo. Deze Opvang biedt een woonplek voor mensen die actief willen werken aan de verbetering van hun leefsituatie. Samen met de cliënt wordt een begeleidingsplan opgesteld, waarin de doelen en de afspraken voor de cliënt, begeleider en eventuele buitenbegeleider vastgelegd zijn.

Voor wie

De 24 uurs voorziening is bedoeld voor cliënten vanaf 26 jaar, die dak- of thuisloos zijn en die tijdelijke ondersteuning nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Men moet gemotiveerd zijn om te willen veranderen.

Hoe het werkt

Intake

Aanmelden kan via ons aanmeldformulier, wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en de vragen uitgebreid te beantwoorden. Om voor de 24-uurs voorziening in aanmerking te komen, wordt eerst een intakegesprek gehouden met een stafmedewerker om helder te krijgen wat de hulpvraag is en waar de cliënt aan wil werken. Vervolgens wordt er bij de Centrale Intake Maatschappelijke Opvang Twente (CIMOT) toestemming gevraagd voor plaatsing.

Tijdens het verblijf

Tijdens het verblijf wordt uitgegaan van de eigen kracht van de cliënt. De verblijfsduur is ca. 9 maanden, waarna de cliënt uitstroomt naar een zo zelfstandig mogelijke woonplek dan wel een vorm van begeleid wonen, die bij de cliënt past. Binnen de woonvoorziening krijg men een eigen zit-slaapkamer of studio. Elke cliënt krijgt een persoonlijk begeleider, die samen met hem of haar werkt aan de hulpvragen.

Elke 3 maanden wordt de voortgang van het traject geëvalueerd. Een stafmedewerker kijkt gedurende het traject mee met de begeleider naar de voortgang van het traject. We gaan er vanuit dat iedereen dagbesteding heeft in de vorm van werk/scholing/vrijwilligerswerk enz. Wie dit niet heeft, kan doorverwezen worden naar Talentontwikkeling.

Locaties

Almelo

Adastraat 6 – 8
7607 HB Almelo
088-1198850

Enschede

Oldenzaalsestraat 7
7511 DV Enschede
088-1198830

Hengelo

’t Heemsdock
Heemafstraat 4
7556 SB HENGELO
088-1198 890

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur

Waar mensen vertellen...

“Ik werk sinds 2001 bij Humanitas en ik wil hier graag blijven werken. Ons team is hecht en ik ben blij met mijn collega’s. Het goede van Humanitas vind ik dat ze uitgaan van de kracht van de mens en dat iedereen talenten heeft. Natuurlijk komen we veel mensen tegen met psychische problemen, maar ik kom ook mensen op straat tegen die ooit bij Humanitas hebben gewoond. Dan gaan de duimen omhoog en kletsen we bij.”

– Tristan

Lees het hele verhaal van Tristan