Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door een éénhoofdige Raad van Bestuur in de persoon van dhr. drs. B.C. (Bert) Deliën. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid en geeft leiding aan het Management Team.

De directeur/bestuurder houdt kantoor in het bedrijfsbureau te Hengelo (OV).

Postadres
Postbus 1100
7550 BC Hengelo

Bezoekadres
Bevrijderslaantje 2
7551 KT Hengelo
Telefoon 088-1198 800
Email

Raad van Toezicht

Binnen de Humanitas onder Dak Groep wordt de Governancecode Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening gehanteerd en wel specifiek het Raad van Toezicht-model. De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken binnen Humanitas onder Dak.

De Raad van Toezicht bestaat uit vijf leden met ieder hun eigen aandachtsgebied. De Raad ontvangt ondersteuning van het bestuurs- en directiesecretariaat. De Raad van Toezicht is een betrokken Raad en wenst nadrukkelijk invulling te geven aan het begrip ‘betrokken toezicht.’ Naast het overleg met de ondernemingsraad en de cliëntenraad geeft de Raad hier o.a. vorm en inhoud aan door werkbezoeken, op locatie te vergaderen en, voorafgaande aan zijn vergaderingen, in contact te treden met cliënten en medewerkers.

De Raad van Toezicht houdt toezicht op de Raad van Bestuur en bestaat uit:

Dhr. J. Salverda (Jan), voorzitter.
Mw. M. Van der Valk (Monique), lid.
Mevrouw van der Valk is Hoofd Planning en Control OLVG.
Mw. J. Havinga (Jennifer), lid.
Mevrouw Havinga is adviseur, manager zorg & welzijn
Dhr. T. Morssink (Tom), lid
Dhr. Morssink is zelfstandig organisatieadviseur en docent/onderzoeker bij Windesheim
Dhr. J. Griepink (Jan), lid
De heer Griepink is bestuurder bij Carinova

 

 

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur