Voor wie is ambulante woonbegeleiding?

Deze begeleiding is er voor mensen die zelfstandig wonen en ondersteuning nodig hebben bij het op de rit krijgen van hun eigen leven op de manier zoals zij dat willen, met respect voor de leefwijze van anderen.

Wij bieden cliënten ambulante woonbegeleiding op ‘maat’. Dit wil zeggen dat samen wordt bekeken naar wat de cliënt nodig heeft en daar wordt de begeleiding op ingezet.

Meer informatie over andere woonvormen en -begeleiding kunt u ook vinden in onze digitale folder Wonen

Wat biedt de begeleiding cliënten?

Voor de start van het begeleidingstraject wordt samen met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld. In dit begeleidingsplan staan de doelen die de cliënt wil bereiken met de ondersteuning van de begeleiding. De begeleiding richt zich op:

  • dagelijkse handelingen/ vaardigheden uit te kunnen voeren
  • oefenen van vaardigheden die de zelfredzaamheid bevorderen
  • aanleren/behouden van vaardigheden rond (psycho)sociaal functioneren
  • bijdragen aan gedragsverandering

Vervolgens gaat de begeleiding samen met de cliënt aan de slag om deze doelen te realiseren. Binnen Humanitas Onder Dak wordt gewerkt volgens de herstelgerichte methodiek Krachtwerk.

 

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur