Wat is Housing First?

Housing First Twente biedt direct individuele woonruimte in combinatie met intensieve ambulante begeleiding  voor de groep dak- en thuislozen die vaak een langdurig zwervend bestaan leiden. Het gaat hier dus om een pakket waarin zorg en wonen onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Deze mensen hebben met name meervoudige problemen op het gebied van verslaving  in combinatie met uitdagingen op het psychosociale vlak.  In de volksmond staat deze groep ook wel bekend als ‘zorgwekkende zorgmijders’. Dit zijn mensen die vaak worden geassocieerd met overlast en een ongewenst straatbeeld.

De ondersteuning vanuit Housing First Twente is er zolang de ondersteuning nodig is en zal in de beginperiode een stuk intensiever zijn en kan in het vervolg van het traject afgebouwd worden.

Bekijk hier de online folder van Housing First

Wat kunnen samenwerkende partners van Housing First Twente verwachten?

 • Onze begeleiding pakt alle meldingen op die bij de corporaties binnen komen en bespreekt deze samen met de deelnemer. Er is een aanspreekpunt vanuit HFT voor de corporaties.
 • Behandeling van verslaving/psychiatrie is gescheiden van de woonbegeleiding, waarbij de woonbegeleiding een voorwaarde voor verblijf is.

Voor wie is Housing First Twente bestemd?
Het profiel van de cliënt van Housing First Twente is: een persoon die al meerdere hulpverleningstrajecten heeft doorlopen, waarbij sprake is van complexe problematieken, psychische en/of verslaving problemen en langdurige dakloosheid.  Je kan hier een tweesplitsing in maken:

 • Hij/ zij is feitelijk dakloos
  Feitelijke daklozen zijn mensen die niet beschikken over een eigen woonruimte en af en toe gebruik maken van een regionale nachtopvang (vaak al enkele maanden) of bij vrienden en kennissen slapen. Deze mensen hebben geen vastigheid en leven in onzekerheid. Housing First Twente biedt ze de kans om uit deze tijdelijkheid te ontsnappen en biedt ze een eigen en veilige woonplek.
 • Hij/ zij past niet binnen regulier woningaanbod
  Housing First Twente is bedoeld als aanvulling op de maatschappelijke opvang voor de mensen die op het gebied van wonen tussen wal en schip vallen. Mensen die:
  – eerder zijn uitgevallen bij beschermd wonen en maatschappelijke opvang;
  – niet in een beschermd wonen setting willen wonen;
  – zich niet zelf melden bij maatschappelijke opvang instellingen.

Wanneer kan een deelnemer NIET aangemeld worden?
* Client heeft een verplicht reclasseringscontract –> Alleen als er een bijzondere voorwaarde is m.b.t. huisvesting.
* Client kan zich niet committeren aan de verwachtingen van Housing First Twente.

Housing First YOUTH

Housing First is er ook voor jongeren. In het begin van het traject is onze begeleiding intensief, later zal deze waar mogelijk worden afgebouwd. Binnen de begeleiding is er voor de jongeren vooral hulp bij het proces van volwassen worden. Vaak hebben de jongeren bepaalde vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen functioneren, nooit meegekregen.

Wij zijn er om duidelijk te maken wat er komt kijken bij zelfstandig worden en zelfstandig wonen. We beantwoorden vragen en geven advies, we nemen een rol bij het overbrengen van normen en waarden en we helpen bij het vinden van aansluiting in de wijk. De focus in onze begeleiding ligt op zelfredzaamheid en op het volwaardig deel kunnen nemen aan onze maatschappij. De wensen van de jongeren staan hierbij altijd centraal.

Bekijk hier de online folder van Housing First YOUTH

Contact
Voor meer informatie kunt u bellen met team Wonen. Wij zijn te bereiken op werkdagen van 09.00 uur– 18.00 uur op 088-1198820. Of stuur een mail naar . Wij zullen binnen 24 uur contact met u opnemen.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur