Opvang

Humanitas Onder Dak is een organisatie die hulp biedt aan jongeren en volwassenen, die de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. Zij zijn dak- of thuisloos of dreigen dit te worden. Humanitas Onder Dak geeft deze mensen vraaggerichte begeleiding vanuit de humanistische grondwaarden gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en eigen kracht zodat zij weer volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Kernwaarden

Humanitas Onder Dak geeft begeleiding volgens de principes van het Krachtwerk en geeft de regie zoveel mogelijk aan de cliënt.

Eigen kracht
Eigen regie
Eigen verantwoordelijkheid
Gelijkwaardigheid

 

Voorzieningen

De Opvang heeft hiervoor de volgende voorzieningen;

 

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur