Oldenzaal

Oldenzaal heeft een inloop voor een kop koffie, een praatje en lichte hulpvragen. Talentontwikkeling Oldenzaal biedt leer – en werktrajecten aan volwassenen en jongeren. Wij bieden in Oldenzaal ook beschermde woonvormen aan volwassenen en jongeren middels Beschermd Wonen Modulair en Housing First. Daarnaast verlenen wij ambulante begeleiding aan mensen die zelfstandig wonen en hulpvragen hebben bij op verschillende leefgebieden. 

Oldenzaal

Steenpoort
Tulpstraat 159
7571 AB Oldenzaal
088-1198 920

Trainingshuis
Tijgaardenstraat 56
7572 AJ Oldenzaal
088-1198 935

Voorzieningen Oldenzaal

 • Inloop
  Laagdrempelige voorziening waar bezoekers binnen kunnen lopen voor een kop koffie en een praatje. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd en zijn er begeleiders aanwezig voor een luisterend oor en het beantwoorden van vragen.
 • Talentontwikkeling
  In deze voorziening kunnen mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt deelnemen aan diverse activiteiten in de vorm van leer-werktrajecten. Deelnemers kunnen in samenwerking met de begeleiding eigen vaardigheden en interesses ontwikkelen om zo te komen tot arbeid, scholing en/ of vrijwilligerswerk.
 • Beschermd Wonen Modulair
  Bij het Beschermd Wonen Modulair krijg je van Humanitas Onder Dak een beschermde woonomgeving aangeboden op één van onze woonlocaties. Daarnaast bieden wij je ook nog de nodige begeleiding middels een persoonlijk begeleider.
 • Trainingshuis
  Tijdelijke woonplek aan 18 jongvolwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. In ongeveer een jaar tijd wordt door middel van individuele begeleiding, vaardigheidstrainingen en sportactiviteiten gewerkt naar uitstroom naar een eigen, zelfstandige woonruimte. Lees verder
 • Housing First
  Bij Housing First word je eerst in een woning geplaatst zonder dat er vooraf aan allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld clean zijn) moet worden voldaan.
 • Ambulante Woonbegeleiding
  Een voorziening voor mensen die zelfstandig wonen en enkel begeleiding wensen bij zaken die niet of niet geheel zelfstandig verlopen.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur