Kamer-Raad

Kamer-Raad is een woon-, werk- en leerhuis voor studenten of leerlingen in Twente, ontstaan uit een samenwerking tussen Humanitas Onder Dak, ROC van Twente, Jarabee en de gemeente Enschede. Het doel van Kamer-Raad is om Twentse jongeren in een kwetsbare positie de kans te bieden om hun startkwalificatie te behalen in een stabiele en veilige omgeving. De jongeren die wonen bij Kamer-Raad zijn met name studenten van het ROC, maar kunnen ook studenten zijn van andere opleidingen zoals onder andere het HBO of de VAVO.

Er zijn vier Kamer-Raad voorzieningen in Twente; twee in Enschede met in totaal 27 plekken, één in Hengelo met 12 plekken en één in Almelo met 9 plekken.

Voor wie

Kamer-Raad biedt een woonplek voor Twentse jongeren tussen de 16 en 26 jaar, die door een problematische thuissituatie niet goed aan de studie kunnen werken. Tevens hebben zij een hulpvraag op het gebied van woonbegeleiding.

Bij Kamer-Raad is niet 24 uur per dag iemand van de begeleiding aanwezig; er wordt dan ook een redelijke mate van zelfstandigheid verwacht van de jongere. Iedere jongere ontvangt 2 uur begeleiding per week ten aanzien van de individuele hulpvraag.

Humanitas Onder Dak werkt intensief samen met scholen om samen studenten in kwetsbare posities en in een vroeg stadium in beeld te krijgen.  Tevens is er altijd een contactpersoon vanuit school betrokken bij het traject van de jongere.

Toeleiding

Aanmelden kan via ons aanmeldformulier, wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en de vragen uitgebreid te beantwoorden.
Na een intake met een van onze zorgregisseurs wordt de jongere geplaatst bij Kamer-Raad. Bij de intake is ook altijd een medewerker van Kamer-Raad aanwezig.

Jongeren kunnen tot aan het behalen van een diploma bij Kamer-Raad wonen óf totdat er tijdens de studie geen sprake meer is van een hulpvraag. Tijdens het verblijf krijgt de jongere een begeleider toegewezen en wordt er gewerkt aan het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren. Gedurende het traject bij Kamer-Raad vindt er regelmatig een evaluatie plaats, in samenspraak met de loopbaanbegeleider/mentor van de opleiding. Een zorgregisseur kijkt tijdens het verblijf op inhoud mee in het traject.

De jongere krijgt bij plaatsing een kamer toegewezen en kan gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen zoals de huiskamer, keuken en afhankelijk van de locatie ook het sanitair. De jongeren betalen een eigen bijdrage voor huur en borg.

Locaties

T: 088-1198820

Enschede
C.J. Snuifstraat 45
7511 ZJ

Bisschopstraat 10
7513 AK

Hengelo
Achterhoekse Molenweg 271 K t/m Y
7556 GL

Almelo
Corridor 10 – 12 – 28 – 30
7607 SB

 

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur