Aanmeldformulier

Hierbij willen wij u verzoeken om het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen en de vragen uitgebreid te beantwoorden. Daarnaast is alle beschikbare achtergrondinformatie (onderzoeksresultaten, MDO-verslagen etc.) zeer welkom. Hoe duidelijker naar voren komt op welke leefgebieden ondersteuning gewenst is en wat de werkelijke hulpvragen zijn, hoe beter wij een eerste screening kunnen doen. Hiermee wachten tot pas na het intakegesprek is niet in het belang van uw cliënt. Het moet hoe dan ook voorkomen worden dat we mensen hoop geven en achteraf moeten teleurstellen.
U zult begrijpen dat we formulieren die te summier zijn ingevuld dan ook niet in behandeling kunnen nemen.

Bij het versturen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met de voorwaarde dat het formulier naar waarheid ingevuld moet zijn. Indien het een aanmelding voor Housing First betreft geeft u Housing First tevens toestemming om de medische gegevens en woongeschiedenis van de aan te melden persoon op te vragen.

Instructie nieuwe wijze van aanmelden

Klik op de link: Verzoek Aanmelding. In het formulier kunt u uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer invullen. Vervolgens kiest u hoe u de aanmelding wilt ontvangen.

LET OP: Na het opslaan van dit formulier ontvangt u na uiterlijk 10 minuten een link naar het aanmeldformulier.

De aanmelding bestaat uit twee fasen, de korte aanmelding en de uitgebreide aanmelding.

  1. Als eerst vult u de aanmelding in.
  2. De Voordeur neemt de aanmelding vervolgens in behandeling.
  3. Na de eerste screening bepaalt de Voordeur of er over wordt gegaan op het plannen van een intake.
  4. Indien dit van toepassing is, zal de Voordeur telefonisch contact opnemen om een intake in te plannen.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen.

Gaat het om een aanmelding voor een crisisplek? Vermeld dit duidelijk op het aanmeldformulier!

Verzoek Aanmelding

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur