Instructie nieuwe wijze van aanmelden

Klik op de link: Verzoek Aanmelding. In het formulier kunt u uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer invullen. Vervolgens kiest u hoe u de aanmelding wilt ontvangen.

LET OP: Na het opslaan van dit formulier ontvangt u na uiterlijk 10 minuten een link naar het aanmeldformulier.

 

De aanmelding bestaat uit twee fasen, de korte aanmelding en de uitgebreide aanmelding.

  1. Als eerst vult u de korte aanmelding in.
  2. De Voordeur neemt de aanmelding vervolgens in behandeling.
  3. Na de eerste screening bepaald de Voordeur of de aanmelding kan worden doorgezet.
  4. Indien dit het geval is, kan de uitgebreide aanmelding ingevuld worden.
  5. U ontvangt hiervoor een link of de Voordeur vult de aanmelding in tijdens telefonisch contact.
  6. Op basis van de informatie in de uitgebreide aanmelding zal er besloten worden of er een intake gepland wordt.

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur