De Voordeur is geopend!

Al uw vragen op het gebied van opvang, begeleiding, (beschermd) wonen en dagbesteding kunt u stellen aan de medewerkers van de Voordeur. Ook voor advies, een aanmelding, actuele wachttijden of het meedenken in een casus kunt u met hen contact opnemen.

De Voordeur is dag en nacht bereikbaar op het nummer 088-11 98 820 en via .

Op werkdagen (behalve woensdagmiddag) tussen 9.00 en 17.00 uur worden vragen en aanmeldingen direct behandeld door de medewerkers van de Voordeur. Na 17.00 uur kan middels een keuzemenu rechtstreeks contact worden gelegd met de crisis- of nachtopvang in Hengelo en Almelo. Ook kan na 17.00 uur en op de woensdagmiddag de voicemail ingesproken worden waarna de eerstvolgende werkdag de medewerker Voordeur dan zal terugbellen.

Contactgegevens

De Voordeur (dag en nacht bereikbaar)
088-1198 820

Aanmeldformulier

Hierbij willen wij u verzoeken om het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in te vullen en de vragen uitgebreid te beantwoorden. Daarnaast is alle beschikbare achtergrondinformatie (onderzoeksresultaten, MDO-verslagen etc.) zeer welkom. Hoe duidelijker naar voren komt op welke leefgebieden ondersteuning gewenst is en wat de werkelijke hulpvragen zijn, hoe beter wij een eerste screening kunnen doen. Hiermee wachten tot pas na het intakegesprek is niet in het belang van uw cliënt. Het moet hoe dan ook voorkomen worden dat we mensen hoop geven en achteraf moeten teleurstellen.
U zult begrijpen dat we formulieren die te summier zijn ingevuld dan ook niet in behandeling kunnen nemen.

Via deze link kunt u het aanmeldformulier van Humanitas Onder Dak online invullen en versturen.

Bij het versturen van het aanmeldformulier gaat u akkoord met de voorwaarde dat het formulier naar waarheid ingevuld moet zijn. Indien het een aanmelding voor Housing First betreft geeft u Housing First tevens toestemming om de medische gegevens en woongeschiedenis van de aan te melden persoon op te vragen.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur