ANBI-instelling

Humanitas Onder Dak is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Logo ANBI, HOD ANBI Instelling

 

 

 

Humanitas Onder Dak

Naam van de instelling
Humanitas Onder Dak Twente

Fiscale nummers van de instellingen
Fiscaal nummer HOD Twente         8086.25.081

Postadres van de instellingen
Postbus 1100, 7550 BC Hengelo

Doelstelling
Humanitas Onder Dak is een vangnetorganisatie, die hulp biedt aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Informatie
Informatie over de bestuurder, het beloningsbeleid, een actueel verslag van de activiteiten en de financiële verantwoording is te vinden in ons recente jaarverslag, dat op deze pagina gepubliceerd is. Tevens is op deze pagina het meest recente beleidsplan te vinden.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur