ANBI-instelling

Humanitas Onder Dak is een door de belastingdienst erkende ANBI-instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Logo ANBI, HOD ANBI Instelling

 

 

 

Humanitas Onder Dak

Naam van de instellingen
Humanitas Onder Dak bestaat uit de volgende onderdelen: Humanitas Onder Dak Twente, Humanitas Onder Dak Groningen, Humanitas Onder Dak Groep.

Fiscale nummers van de instellingen
Fiscaal nummer HOD Groep          8190.45.184
Fiscaal nummer HOD Twente         8086.25.081
Fiscaal nummer HOD Groningen     8190.67.908

Postadres van de instellingen
Postbus 1100, 7550 BC Hengelo

Doelstelling
Humanitas Onder Dak is een vangnetorganisatie, die hulp biedt aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Hoofdlijnen beleidsplan
Hoofdlijnen van het meest recente beleidsplan kunt u hier downloaden.

Overige informatie
Informatie over de bestuurder, het beloningsbeleid, een actueel verslag van de activiteiten en de financiële verantwoording kunt u vinden in het meest recente jaarverslag, dat op deze pagina gepubliceerd is.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur