TOV

De TOV is de regionale Opvang Voorziening voor Twentse jongeren die dak- of thuisloos zijn geworden. De TOV is gevestigd in Enschede.

Voor wie

Twentse jongeren tussen de 18 en 26 jaar, die om wat voor reden dan ook, dak- of thuisloos zijn geworden en die bereid zijn om te werken aan verandering.

Locatie

Oldenzaalsestraat 7
7511 DV Enschede
088-1198830

 

Hoe het werkt

Aanmelden kan via ons aanmeldformulier, wij verzoeken u het formulier zo volledig mogelijk in te vullen en de vragen uitgebreid te beantwoorden. Na een intake en toestemming van de Centrale Intake Maatschappelijke Opvang Twente (CIMOT) kunnen deze jongeren worden geplaatst bij de TOV. Omdat de duur van het verblijf drie maanden is, moet er in korte tijd hard gewerkt worden aan verandering, zodat de jongere in kwestie zelfstandig verder kan. In overleg met hem of haar wordt een plan gemaakt, waaraan samen met de begeleider gewerkt wordt. Er wordt gebruik gemaakt van de Krachtwerk methodiek , die er van uit gaat dat iedereen kan veranderen en dat iedereen talenten heeft waarmee gewerkt kan worden aan verandering. Tijdens het traject kijkt een stafmedewerker mee in het proces.

De jongere krijgt een eigen studio toegewezen, maar kan ook gebruik maken van een gezamenlijke huiskamer. We gaan er vanuit dat iedereen dagbesteding heeft in de vorm van werk, scholing of vrijwilligerswerk. Wie dit niet heeft, kan doorverwezen worden naar Talentontwikkeling.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur