In Oldenzaal biedt het Trainingshuis een tijdelijke woonplek aan 18 jongvolwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. In ongeveer een jaar tijd wordt door middel van individuele begeleiding, vaardigheidstrainingen en sportactiviteiten gewerkt naar uitstroom naar een eigen, zelfstandige woonruimte.

Begeleiding

Het belangrijkste doel van het Trainingshuis is het bevorderen van zelfstandigheid onder de jongeren. Hiertoe worden individuele begeleidingstrajecten opgezet waarin gewerkt wordt aan persoonlijke doelen van de cliënt. Daarnaast worden er in groepsverband een vaardigheidstraining, sportactiviteiten en ondersteuning bij de dagelijkse dingen in huis aangeboden. Er wordt gewerkt volgens de methodiek Krachtwerk.

Voor wie?

Het Trainingshuis is bedoeld voor jongvolwassenen tussen 18 en 25 jaar met lichte problematiek. Zij moeten in staat zijn om in een periode van 1 tot 1,5 jaar voldoende vaardigheden op te doen om de stap naar zelfstandig wonen te kunnen maken. Eventueel met voortzetting van ambulante begeleiding.

Toegang

Het Trainingshuis is een Beschermd Wonen locatie. De toegang tot het (modulair) Beschermd Wonen verloopt via de centrale ingang tot de Maatschappelijke Opvang en Beschermd Wonen in Twente: het CIMOT.

https://www.cimot.nl/enschede/beschermd-wonen/melden/

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur