Voor wie is WLZ Wonen?

WLZ Wonen is bestemd voor mensen die vanwege een complexe psychiatrische aandoening intensieve begeleiding nodig hebben. Ze zijn niet in staat regie te voeren over een zelfstandige huishouding en ze kunnen hun hulpvraag niet uitstellen/verwoorden en/of zijn niet in staat om tijdig hulp te vragen. Het gaat hierbij om mensen die blijvend aangewezen zijn op 24 uur per dag zorg in nabijheid, of permanent toezicht.

Begeleiding

De intensieve begeleiding is gericht op:

  • stabilisatie en het behouden van wat de cliënt kan
  • bevorderen van dagelijkse structuur
  • bieden van een beschermde woonomgeving
  • ondersteunen bij taken op alle leefgebieden
  • bieden van hulp vanwege (somatische) gezondheidsbeperkingen

Voorwaarden

Een cliënt moet voldoen aan onderstaande criteria om in aanmerking te komen voor WLZ Wonen.

  • Client is niet dakloos en heeft een eigen inkomen.
  • Client heeft blijvende zorg nodig.
  • Client accepteert begeleiding.

Toegang / financiering

De toegang tot WLZ gaat via het CIZ. Wilt u hulp of advies bij het aanvragen of organiseren van uw zorg? https://www.ciz.nl/client/clientondersteuning
Een cliëntondersteuner kan u helpen. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.

Voor zorg vanuit de WLZ betaalt de cliënt een deel zelf: de eigen bijdrage. Het CAK berekent hoeveel de cliënt per maand moet betalen. www.hetcak.nl

 

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur