Krachtwerk

Humanitas Onder Dak biedt ondersteuning aan kwetsbare mensen in de samenleving. Wij gaan uit van de kracht, talenten en passies van onze cliënten en niet van hun problemen. Deze herstelgerichte manier van werken heet Krachtwerk. Een methodiek die in 2015 de erkenning heeft gekregen van Goed Onderbouwd van de Erkenningscommissie effectieve sociale interventies van Movisie.

Krachtwerk maakt gebruik van de kracht en mogelijkheden van cliënten en hun hulpbronnen in de omgeving en biedt methodische handvatten om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te versterken.  Krachtwerk richt zich op zelfsturing en neemt de keuzes van de cliënt als vertrekpunt van de begeleiding.

De methodiek gebruikt krachteninventarisaties, actieplannen en teamkrachtbesprekingen. De kern van een krachteninventarisatie is om zicht te krijgen op de krachten, interesses, hulpbronnen en wensen van de cliënt ter ondersteuning van zijn herstelproces. In een actieplan worden de doelen omgezet in kleine, haalbare acties om deze doelen te realiseren. In een teamkrachtbespreking leren begeleiders van elkaar door te overleggen over begeleidingssituaties. Het team ondersteunt en versterkt elkaar in het werk om cliënten beter bij te staan bij het behalen van hun doelen.

Zes principes van Krachtwerk

  1. Mensen in achterstandssituaties hebben het vermogen te herstellen, hun leven weer in eigen hand te nemen en te veranderen. Krachtgericht werken vraagt om geloof in groeimogelijkheden en krachten van cliënten en hun systeem.
  2. De focus ligt op krachten en hulpbronnen in de omgeving en niet op tekortkomingen.
  3. De cliënt bepaalt de richting en de vorm van de begeleiding en heeft de regie over zijn/haar herstelproces.
  4. De werkrelatie staat centraal en is gericht op gelijkwaardigheid. De basishouding van de begeleider is gebaseerd op eerlijkheid, optimisme, vertrouwen en openheid.
  5. De focus ligt op het werken in de natuurlijke omgeving van de cliënt, omdat hierdoor meer zicht ontstaat op de krachten en hulpbronnen van de cliënt.
  6. De samenleving wordt gezien als hulpbron. Het opbouwen van steunsystemen van de cliënt is een essentieel onderdeel van Krachtwerk.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur