Cliëntenraad

Inspraak en belangenbehartiging

De Cliëntenraad van Humanitas Onder Dak praat, denkt en besluit mee over de beleidsplannen. Dat doen we namens alle cliënten. In de Cliëntenraad zitten cliënten en oud-cliënten van Humanitas Onder Dak.

Medezeggenschap cliënten

De Cliëntenraad overlegt elk kwartaal met het management; een onafhankelijk begeleider begeleidt de raad in haar werkzaamheden. Onze taken zijn:

  • Het beleid van Humanitas Onder Dak kritisch volgen,
  • Meningen, ervaringen en tips van cliënten verzamelen,
  • Het management advies geven over allerlei zaken, die cliënten aangaan.

We geven het management gevraagd en ongevraagd advies, we hebben écht wat in te brengen.

Publicaties Cliëntenraad

De publicaties van de Cliëntenraad zijn te bekijken op de pagina Publicaties, onder het kopje ‘Cliëntenraad’.

 

Geef je ervaringen en ideeën door!

Heb je ideeën, wensen, suggesties? Of wil je jouw ervaringen kwijt? Geef ze door aan de Cliëntenraad. Spreek ons direct op de locaties aan of stuur ons een brief of een mail via . Wij zorgen ervoor dat je opmerkingen op de juiste plek terechtkomen. Het hoeft niet alleen over de dienstverlening van Humanitas Onder Dak te gaan. Individuele klachten behandelen we niet, maar we kunnen je wel advies en informatie geven.

Persoonlijk contact op de locaties

Ieder cliëntraadslid is het aanspreekpunt van één of meerdere locaties. Deze raadsleden bezoeken de bewoners, overleggen regelmatig en zijn zo nu en dan op de locaties aanwezig. Het raadslid bij wie je op jouw locatie terecht kunt is te zien op een kleine poster, die te vinden is op de prikborden, en in onderstaand overzicht.

Vacatures
Naar aanleiding van het verlopen van zittingstermijnen zijn we op zoek naar nieuwe raadsleden. Wie komt ons versterken? Voor meer informatie kun je mailen naar

Shortcode embed does not support lightbox optin.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur