Via Wonen helpen wij meerderjarige kwetsbare mensen die vanwege psychosociale uitdagingen (nog) niet in staat zijn zelf een woonplek te vinden en te behouden. Onze drijfveer ligt in de overtuiging dat iedereen recht heeft op een passende, betaalbare en veilige huisvesting.

Door het uitbreiden van woon- en begeleidingsvormen zijn we beter in staat deze passende en duurzame huisvesting te bieden. Hiermee maken we de gewenste transitie van maatschappelijke opvang naar ‘maatschappelijk wonen’. Bekijk hier onze Overzichtskaart Wonen.

AANBOD WOONVORMEN EN -BEGELEIDING:

Ambulante Woonbegeleiding

Onze Ambulante Woonbegeleiding is voor mensen die al op zichzelf wonen, maar behoefte hebben aan woonbegeleiding op meerdere leefgebieden. Lees verder

Beschermd Wonen Modulair

Bij het Beschermd Wonen Modulair krijgen mensen met psychische en psychosociale problemen intensieve begeleiding in een woning die beschikbaar wordt gesteld door Humanitas Onder Dak.  Lees verder

Trainingshuis

Het Trainingshuis Oldenzaal biedt een tijdelijke woonplek aan 18 jongvolwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. In ongeveer een jaar tijd wordt door middel van individuele begeleiding, vaardigheidstrainingen en sportactiviteiten gewerkt naar uitstroom naar een eigen, zelfstandige woonruimte. Lees verder

 

WLZ Wonen

Via WLZ Wonen bieden we intensieve zorg en / of begeleiding aan mensen met een (complexe) psychiatrische aandoening of verstandelijke beperking. Het gaat hierbij om mensen die blijvend aangewezen zijn op 24 uur per dag zorg in nabijheid, of permanent toezicht. Lees verder

Housing First

Bij Housing First worden mensen eerst in een woning geplaatst zonder dat er vooraf aan allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld clean zijn) moet worden voldaan. We hebben bewust voor deze insteek gekozen zodat de cliënt vanuit een eigen woonplek in alle rust vorm kan gaan geven aan zijn/haar leven. Housing First is geschikt voor mensen die op het gebied van wonen letterlijk tussen wal en schip vallen. Lees verder

Huis te Leen

Huis te Leen is bestemd voor mensen die dakloos zijn of worden, waarbij in een kort tijdsbestek problemen op diverse leefgebieden kunnen worden opgelost en waarbij er sprake is van een kortdurende en lichte begeleidingsvraag. Zij zijn de economische daklozen die zichzelf wel kunnen redden, als ze maar snel hulp krijgen. Huis te Leen wordt ingezet ter voorkoming van een oneigenlijk gebruik van de maatschappelijke opvang.

bekijk hier onze online folder van Wonen

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur