Wat biedt de begeleiding de cliënt?

Zoekt uw cliënt een huis om tijdelijk in te wonen? Zoekt uw cliënt begeleiding die hem of haar ondersteunt bij het op de rit krijgen van het eigen leven op de manier zoals de cliënt dat wil, met respect voor de leefwijze van anderen? Neem dan eens contact op met één van de woonvoorzieningen van Humanitas Onder Dak of bekijk onze online folder

Ambulante Woonbegeleiding

De Ambulante Woonbegeleiding van Humanitas Onder Dak is voor mensen die al op zichzelf wonen, maar behoefte hebben aan woonbegeleiding. Via het wijkteam of één van de andere voorzieningen van Humanitas Onder Dak wordt de cliënt in contact gebracht met een begeleider en werken zij samen om vastgestelde doelen te behalen. Lees verder

Beschermd Wonen Modulair

Bij het Beschermd Wonen Modulair krijgt de cliënt van Humanitas Onder Dak een beschermde woonomgeving aangeboden op één van onze woonlocaties. Daarnaast bieden wij de cliënt ook de nodige begeleiding middels een persoonlijk begeleider. Mocht de cliënt een vraag hebben, dan kan de cliënt altijd terecht bij zijn/haar persoonlijke begeleider. Is de begeleider er niet, maar zit de cliënt toch met een vraag? Geen probleem! Aangezien de cliënt in een woonlocatie van Humanitas Onder Dak verblijft is er bijna altijd een begeleider aanwezig waarbij hij/zij terecht kan. Lees verder

Housing First

Housing First is geschikt voor de cliënt als hij/zij op het gebied van wonen letterlijk tussen wal en schip valt. De cliënt kan niet meer terecht bij de woningcoöperaties en ziet geen mogelijkheid om een woning te verkrijgen binnen het huidige woonaanbod. Bij Housing First wordt de cliënt eerst in een woning geplaatst zonder dat er vooraf aan allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld clean zijn) moet worden voldaan. We hebben bewust voor deze insteek gekozen zodat de cliënt vanuit een eigen woonplek in alle rust vorm kan gaan geven aan zijn/haar leven. De cliënt zal net als bij een huurwoning verantwoordelijk zijn voor het eigen huishouden, maar ontvangt hierbij begeleiding. In het begin van het traject zal de begeleiding intensief zijn en deze kan in het vervolg van het traject afgebouwd worden. Lees verder

Huis te Leen

In samenwerking met de Gemeente Enschede en Leger des Heils is Humanitas Onder Dak gestart met de pilot Huis te Leen. Huis te Leen is bestemd voor mensen die dakloos zijn of worden, waarbij in een kort tijdsbestek problemen op diverse leefgebieden kunnen worden opgelost en waarbij er sprake is van een kortdurende en lichte begeleidingsvraag. Zij zijn de economische daklozen die zichzelf wel kunnen redden, als ze maar snel hulp krijgen. Acht huizen zijn beschikbaar in acht verschillende gemeenten die behoren tot de centrumgemeente Enschede. Huis te Leen wordt ingezet ter voorkoming van een oneigenlijk gebruik van de Maatschappelijke Opvang.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur