Kamers met Kansen

Door Humanitas Onder Dak worden jaarlijks ouders met kind(eren) opgevangen. Deze kinderen komen mee met hun ouder(s) en zijn minderjarig. Humantas Onder Dak heeft op diverse locaties speciaal toegeruste kamers (zogenaamde ouder-kind kamers) gemaakt, voor de opvang van deze kwetsbare groep.

Hier wordt een omgeving geboden waarbij ruimte is voor ouder en kind om tijd voor elkaar te hebben, interactie met elkaar te hebben en zonder onrust in de omgeving gewoonweg bij elkaar te zijn.

Kamers met Kansen wordt aangeboden in

Enschede

Ambonstraat
7512  Enschede

Bandoengstraat
7535  Enschede

 

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur

Waar mensen vertellen...

“Vandaag staat onze deur open voor jongeren met hulpvragen op meerdere leefgebieden: thuisloze jongeren bijvoorbeeld of jonge moeders met kinderen. Het is hier druk maar relaxt, we proberen een laagdrempelige, informele sfeer te creëren.”
– Ruben

Lees het hele verhaal van Ruben