Het verhaal van Ruben

“Vandaag staat onze deur open voor jongeren met hulpvragen op meerdere leefgebieden: thuisloze jongeren bijvoorbeeld of jonge moeders met kinderen. Het is hier druk maar relaxt, we proberen een laagdrempelige, informele sfeer te creëren.”
– Ruben

Ruben

Mijn naam is Ruben. Ik werk als ambulant hulpverlener voor Jarabee, een stichting voor jeugdzorg in Twente. Het J punt van Jarabee is gevestigd in een groot oud huis aan de Hengelose straat. Het is nu woensdag, dat betekent inloopmiddag. Vandaag staat onze deur open voor jongeren met hulpvragen op meerdere leefgebieden: thuisloze jongeren bijvoorbeeld of jonge moeders met kinderen. Het is hier druk maar relaxt, we proberen een laagdrempelige, informele sfeer te creëren.

Ik ben eigenlijk vrij laat in de hulpverlening gaan werken. Daarvoor zat ik in de horeca en in de toeristensector. Naast dat werk heb ik een studie cultuurwetenschappen gedaan. Ik heb ook een tijd in Thailand gewoond en gewerkt, maar toen mijn vrouw zeven maanden zwanger was, zijn we teruggegaan naar Nederland. Ik ben er eigenlijk ingerold door mijn vrouw, die ook in de hulpverlening werkt en via een open sollicitatie. Dat is inmiddels twintig jaar geleden. Bij Jarabee heb ik met minderjarige vluchtelingen gewerkt, eerst als persoonlijk begeleider, later als werkbegeleider en op een leefgroep met jonge kinderen. Tijdens mijn werk bij Jarabee heb ik een deeltijdstudie pedagogiek gedaan.

Sinds acht jaar werk ik bij het T(huislozen)Team. We werken met dak- en thuisloze jongeren van achttien tot zevenentwintig jaar, die zelf niet of nauwelijks een netwerk hebben dat hen opvangt. Er is vaak van alles misgegaan in hun leven. Problemen komen voor op meerdere leefgebieden: huisvesting, werk/ school, financiën (schulden). Daarbij spelen vaak persoonlijke problemen een rol; drugsgebruik, criminaliteit, psychische problemen, een laag niveau. Vaak spelen vergelijkbare problemen in hun omgeving (familie, vrienden). Gebrek aan een veilige basis remt de ontwikkeling van jongeren en dat zorgt vaak voor een negatief zelfbeeld. Als er niemand is die je op een goede manier opvangt en bijstuurt, verlies je de grip op je leven. Door negatieve ervaringen in het verleden hebben thuisloze jongeren meestal weinig vertrouwen in de mensen om hen heen en in de reguliere hulpverlening.

Wij helpen deze jongeren in een relatief korte tijd hun leven weer ‘op de rit’ te krijgen. Het gaat erom de thuisloze jongere te motiveren, hun isolement te doorbreken. In een tijdsbestek van drie maanden proberen we ze praktisch vooruit te helpen. Daarbij gaan we ook met ze in gesprek over hun eigen (keuze) mogelijkheden, kansen en wensen. We blijven niet in de problemen hangen. We kijken naar wat er wel goed gaat en helpen hen met het maken van een toekomstplan, zoeken samen naar het licht aan het eind van de tunnel. Niet door vóór hun te denken, maar door méé te denken, zonder te lang stil te staan bij wat er is misgegaan in het verleden. We regelen bijvoorbeeld een postadres, helpen met het vinden van een eigen woonplek, een inkomen, werk of weer naar school te gaan. Als een deel daarvan lukt, zijn we al een enorm stuk opgeschoten. De onderliggende problematiek gaat daarmee niet weg, maar het is een stap in de goede richting. Door een aantal praktische, relatief snelle resultaten krijgen jongeren meer vertrouwen (in zichzelf en in hulpverleners) en zijn ze meer bereid om over zichzelf na te denken en aan lange termijndoelen te werken.

Wij bieden ambulante hulp, de jongeren wonen niet bij ons. Hoe ze bij ons komen? Ze zoeken ons zelfstandig, bijvoorbeeld via internet of ze horen het van anderen, vaak oud cliënten. Of ze worden naar ons verwezen door een Wijkcoach, Mediant of Humanitas onder Dak. Ik werk graag met Humanitas samen, we delen veelal dezelfde opvattingen, spreken allebei de mensen die onze hulp nodig hebben aan op hun zelfredzaamheid. Het eerste wat we vragen is: ‘Wat kun je, wat wil je zelf en wie kan je helpen.’ Als iemand ‘her en der’ verblijft, kan hij of zij bij Humanitas TOV terecht (Twentse Opvang Voorziening). Ze krijgen daar een tijdelijke eigen verblijfplek (studiootje) met een interne begeleider. Ze kunnen zo enigszins tot rust komen, krijgen daardoor ook weer ruimte om, samen met het T- team van Jarabee en Humanitas, aan hun doelen op de wat langere termijn te werken. Zo stellen we onze cliënten in staat om weer meer zelfstandig te functioneren.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.