Kamer-Raad

Kamer-Raad is bedoeld als een Woon-Werk-Leerhuis voor studenten of leerlingen in Twente. Dit kunnen jongeren (met eventueel een leer-werktraject) zijn, die dreigen uit te vallen tijdens hun studie. Het gaat met name om jongeren van het ROC, maar het kunnen ook studenten zijn van bijvoorbeeld Saxion of ARTeZ Kunstacademie. Er zijn vier voorzieningen, namelijk twee in Enschede, één in Hengelo en één in Almelo.

Voor wie

Twentse jongeren tussen de 18 en 26 jaar, die door een problematische thuissituatie niet goed aan de studie kunnen werken. Bijvoorbeeld door ouders die in scheiding liggen, er sprake is van alcohol- of drugsgebruik door de ouders of door mishandeling. Er wordt een redelijke mate van zelfstandigheid verwacht van de jongere. Daarnaast is er  niet 24 uur per dag iemand van de begeleiding aanwezig.

Hoe het werkt

Na een intake en toestemming van de Centrale Intake Maatschappelijke Opvang Twente (CIMOT) wordt de jonge cliënt geplaatst bij Kamer-Raad. In principe kan men blijven tot de studie is afgerond. Tijdens het verblijf krijgt hij of zij een begeleider toegewezen en wordt er gewerkt aan het zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren van de betreffende jongere. Vervolgens vindt er tijdens het verblijf regelmatig evaluatie plaats, samen met de loopbaanbegeleider van de opleiding. Een stafmedewerker kijkt tijdens het verblijf mee in het traject.

Men krijgt een kamer toegewezen en kan gebruik maken van gezamenlijke voorzieningen zoals de huiskamer, keuken en sanitair. De jongeren betalen een eigen bijdrage.

Hoofdlocatie

Enschede

Molenstraat 20
7514 DK
088-1198820

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur