Het verhaal van Demis

Toen Demis in beeld kwam bij Humanitas Onder Dak, beschikte hij niet over een veilige verblijfsplek. Demis had een lange tijd gezworven en gezien zijn gebruikersverleden en opgebouwde schulden, werd de stap om hulp te zoeken steeds moeilijker voor hem.

Toen Demis in beeld kwam bij Humanitas Onder Dak, beschikte hij niet over een veilige verblijfsplek. Demis had een lange tijd gezworven en gezien zijn gebruikersverleden en opgebouwde schulden, werd de stap om hulp te zoeken steeds moeilijker voor hem.

Hoewel Demis de eerste gesprekken bij Humanitas Onder Dak moeilijk vond en onzeker was, had hij gelijk een klik met zijn begeleider. Samen bespraken ze de mogelijkheden die Housing First kon bieden en geleidelijk aan maakte Demis kennis met het woonconcept.

Housing First

Housing First Twente van Humanitas Onder Dak biedt, in nauwe samenwerking met wooncorporaties, een woonplek en intensieve begeleiding aan mensen die dak- en thuisloos zijn en veelal een langdurig zwervend bestaan leiden.

Demis heeft via Housing First de mogelijkheid gekregen om vanuit een eigen woonplek in alle rust vorm te geven aan zijn leven. Daarbij hield hij zelf de regie in handen. ’Na een tijdlang buiten zwerven, voelt mijn huis soms nog onwennig maar tegelijkertijd wel als mijn eigen thuis. Dit komt ook omdat ik nu ruimte heb voor mijn hobby: prachtige modeltreinen, spoorbanen en een heel dorp versieren mijn woonkamer! Modeltreinen zijn als therapie voor mij, ik kan er uren naar kijken. Verder struin ik graag het internet af naar gratis opknappers zoals fietsen en quads. Momenteel ligt mijn interesse bij 3d printers, hier wil ik graag meer over leren.’

Stabiel leven

15 maanden nadat Demis bij Humanitas Onder Dak in beeld kwam, heeft hij het huurcontract van het huis op zijn eigen naam gekregen. Een voorspoedig traject waarbij de begeleidingsmomenten nu ook aan het afnemen zijn. Deze begeleidingsmomenten hebben Demis geholpen om uit zijn sociale isolement te komen en zijn (financiële) administratie weer op orde te krijgen.

De begeleiders van Demis zijn enorm trots dat zijn sociale ontwikkeling zulke grote sprongen heeft gemaakt en dat hij momenteel een stabiel leven leidt’: ‘Dit is waarom we doen wat we doen!’

Meer informatie over Housing First Twente van Humanitas Onder Dak vind je hier.
Meer informatie over het advies ‘Herstel begint met een huis’ waarin de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) aanknopingspunten biedt voor een structureel andere aanpak van dakloosheid, vind je hier.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.