Beschermd Wonen Modulair

Bij het Beschermd Wonen Modulair krijg je van Humanitas Onder Dak een beschermde woonomgeving aangeboden op één van onze woonlocaties. Daarnaast bieden wij je ook nog de nodige begeleiding middels een persoonlijk begeleider. Mocht je een vraag hebben, dan kan je altijd terecht bij jouw persoonlijke begeleider. Is de begeleider er niet, maar zit je toch met een vraag? Geen probleem! Aangezien je in een woonlocatie van Humanitas Onder Dak verblijft is er bijna altijd een begeleider aanwezig waarbij je terecht kunt. Lees verder

Het Trainingshuis

Voor jongeren tussen de 17 en 25 jaar bent die eerst een steuntje in de rug nodig hebben voordat ze zelfstandig kunnen wonen, is er binnen Humanitas Onder Dak het Trainingshuis. Het Trainingshuis bied jou als jongere een woonplek waar je ook training ontvangt om woonvaardigheden op te doen. In ongeveer één jaar tijd leer je bijvoorbeeld voor jezelf te koken, het huishouden te doen en om om te gaan met financiën. Ook word je begeleid naar een opleiding, betaald werk of een andere passende daginvulling.

Het Trainingshuis is een Beschermd Wonen locatie. De toegang tot het (modulair) Beschermd Wonen en dus ook het Trainingshuis verloopt via het CIMOT. Hier vind je het aanmeldingsformulier https://www.cimot.nl/enschede/beschermd-wonen/melden/

Housing First

Housing First is geschikt voor jou als je op het gebied van wonen letterlijk tussen wal en schip valt. Je kunt niet meer terecht bij de woningcoöperaties en ziet geen mogelijkheid om een woning te verkrijgen binnen het huidige woonaanbod. Bij Housing First word je eerst in een woning geplaatst zonder dat er vooraf aan allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld clean zijn) moet worden voldaan. We hebben bewust voor deze insteek gekozen zodat je vanuit je eigen woonplek in alle rust vorm kunt gaan geven aan je leven. Je zult net als bij een huurwoning verantwoordelijk zijn voor je eigen huishouden, maar ontvangt hierbij begeleiding. In het begin van het traject zal de begeleiding intensief zijn en deze kan in het vervolg van het traject afgebouwd worden. Lees verder

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur