Beschermd Wonen Modulair

Humanitas biedt ook Beschermd Wonen Modulair aan (BWM). BWM is bestemd voor personen met psychische of psychosociale problemen, die niet in staat zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving. De begeleiding is gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie, het psychisch en psychosociaal functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of maatschappelijke overlast of het afwenden van gevaar voor de cliënt of anderen.

CIMOT

De toegang tot het (modulair) beschermd wonen gaat via het CIMOT. Het CIMOT is de centrale toegang tot Maatschappelijke Opvang en beschermd wonen in Twente. Het CIMOT is in het leven geroepen door de twee centrumgemeenten in Twente: de gemeente Almelo en de gemeente Enschede.

Voordat je contact opneemt met de centrale toegang, is het noodzakelijk te checken of je voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor beschermd wonen (het wonen in een instelling of in door een instelling beschikbaar gestelde woonruimte).

Situatie:

  • Je bent niet dakloos (anders aanmelden bij de Maatschappelijke Opvang)
  • Je bent geen gevaar voor jezelf of omgeving en bevind je niet in een acute psychische crisis (anders naar GGZ crisisdienst)
  • Je verblijft legaal in Nederland
  • Je bent 18 jaar of ouder
  • Er is sprake van psychiatrische problematiek (waaronder ook verslaving valt)
  • Er is geen reclasseringstoezicht
  • Je bent niet al aangemeld bij een aanbieder

Link naar CIMOT website : https://www.cimot.nl/enschede/

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur