Beschermd Wonen Modulair

Bij het Beschermd Wonen Modulair krijgt de cliënt van Humanitas Onder Dak een beschermde woonomgeving aangeboden op één van onze woonlocaties. Daarnaast bieden wij de cliënt ook nog de nodige begeleiding middels een persoonlijk begeleider. Mocht de cliënt een vraag hebben, dan kan de cliënt altijd terecht bij zijn/haar persoonlijke begeleider. Is de begeleider er niet, maar zit de cliënt toch met een vraag? Geen probleem! Aangezien de cliënt in een woonlocatie van Humanitas Onder Dak verblijft is er bijna altijd een begeleider aanwezig waarbij hij/zij terecht kan. Lees verder

Trainingshuis

Het Trainingshuis Oldenzaal biedt een tijdelijke woonplek aan 18 cliënten tussen de 17 en 25 jaar, die een steuntje in de rug nodig hebben op weg naar zelfstandigheid. In ongeveer een jaar tijd wordt door middel van individuele begeleiding, vaardigheidstrainingen en sportactiviteiten gewerkt naar uitstroom naar een eigen, zelfstandige woonruimte. Lees verder

 

Housing First

Housing First is geschikt voor de cliënt als hij/zij op het gebied van wonen letterlijk tussen wal en schip valt. De cliënt kan niet meer terecht bij de woningcoöperaties en ziet geen mogelijkheid om een woning te verkrijgen binnen het huidige woonaanbod. Bij Housing First wordt de cliënt eerst in een woning geplaatst zonder dat er vooraf aan allerlei voorwaarden (bijvoorbeeld clean zijn) moet worden voldaan. We hebben bewust voor deze insteek gekozen zodat de cliënt vanuit een eigen woonplek in alle rust vorm kan gaan geven aan zijn/haar leven. De cliënt zal net als bij een huurwoning verantwoordelijk zijn voor het eigen huishouden, maar ontvangt hierbij begeleiding. In het begin van het traject zal de begeleiding intensief zijn en deze kan in het vervolg van het traject afgebouwd worden. Lees verder

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur