Werken en leren bij Humanitas Onder Dak

Als je bij Humanitas Onder Dak werkt, lever je een belangrijke bijdrage aan de maatschappij. Je werkt samen met bevlogen medewerkers en enthousiaste vrijwilligers. Dynamiek is gegarandeerd. De organisatie is voortdurend in beweging, bijvoorbeeld door met het hulpaanbod lokaal in te springen op zwakke of ontbrekende schakels in de maatschappelijke opvang. Ook werken wij samen met andere instanties om de veelomvattende problematiek aan te pakken.

Als je voor Humanitas Onder Dak werkt, geldt de CAO Sociaal Werk (Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening). De CAO Sociaal Werk stimuleert werkgevers en werknemers om zich te blijven ontwikkelen. Het doel van de CAO is dat werknemer en werkgever samen, in gedeelde verantwoordelijkheid, ervoor zorgen dat de werknemer op de juiste plek zit of er naar toe beweegt, in zijn kracht staat en maximaal bijdraagt aan de doelen van de organisatie en zijn eigen duurzame inzetbaarheid. Cruciaal voor duurzame inzetbaarheid is de dialoog tussen werkgever en medewerker. Hiervoor wordt het individuele loopbaanbudget ingezet. Het loopbaanbudget betreft een percentage van het feitelijk verdiende salaris en kan worden ingezet voor een persoonlijk leertraject om zo de individuele inzetbaarheid van de werknemer en de doelen van de werkgever te bevorderen.

 

Vacatures

Voor al onze vacatures verwijzen wij je naar Zorgselect.
Kijk op www.zorgselect.nl

Open Sollicitaties

Worden er voor jou geen passende vacatures aangeboden bij Zorgselect, maar wil je toch solliciteren? Je kunt altijd een open sollicitatie met Curriculum Vitae sturen naar

Stage

Humanitas Onder Dak is een erkend leerbedrijf bij de SBB. Wij zijn voornamelijk geïnteresseerd in langere stages en bieden stagemogelijkheden voor zowel het MBO als het HBO. Voor het MBO hebben we Beroeps Opleidende Leertrajecten (BOL). Stagiaires ontvangen geen stagevergoeding.

Heb je belangstelling voor een stageplaats? Stuur dan een sollicitatiebrief met Curriculum Vitae via de mail naar

Vrijwilligerswerk

Voor het aanvragen van vrijwilligerswerk kun je contact opnemen met de afdeling HR via .

 

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur