Voor wie is Ambulante woonbegeleiding?

Humanitas Onder Dak biedt begeleiding die de cliënten ondersteunt bij het op de rit krijgen van hun eigen leven op de manier zoals zij dat willen, met respect voor de leefwijze van anderen. Humanitas Onder Dak biedt cliënten ambulante woonbegeleiding op ‘maat’. Dit wil zeggen dat samen met jou wordt bekeken naar wat de cliënt nodig heeft en daar wordt de begeleiding op ingezet. Indien men momenteel zelfstandig woont en woonbegeleiding van Humanitas Onder Dak wenst, dan kunnen wijkteams cliënten doorverwijzen naar Humanitas Onder Dak.

Clienten die via de dagbesteding bij de Talentontwikkeling van Humanitas Onder Dak in contact zijn gekomen met begeleiders, kunnen ook cliënten ook doorverwijzen voor Ambulante woonbegeleiding. Humanitas Onder Dak biedt tevens Nazorg voor de mensen die uitstromen uit de maatschappelijke Opvang.

Wat biedt de begeleiding cliënten?

Voor de start van het begeleidingstraject wordt samen met de cliënt een begeleidingsplan opgesteld. In dit begeleidingsplan staan de doelen die men wil bereiken met de ondersteuning van de begeleiding. Vervolgens gaat de begeleiding samen met de cliënt aan de slag om deze doelen te realiseren. Binnen Humanitas Onder Dak wordt gewerkt volgens de methodiek Krachtwerk.

 “De formule is simpel: mobiliseer de krachten van cliënten en stel ze in dienst van de doelen en inzichten die zij willen bereiken en de cliënten zullen een betere kwaliteit van leven ervaren vanuit hun eigen gezichtspunt.”(Saleebey, 2006)

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur