Aanmelden

Mensen die in de Maatschappelijke Opvang van Humanitas Onder Dak wonen, kunnen direct aan de slag bij Talentontwikkeling in de plaatsen AlmeloEnschedeHengelo of Oldenzaal. Dit kan ook als je zorg- of woonbegeleiding krijgt van andere organisaties. De aanmelding gaat via een keukentafelgesprek bij de gemeente maar als je belt met de Centrale Voordeur van Humanitas Onder Dak, kun je alvast informatie krijgen of je mogelijk bij Talentontwikkeling aan de slag mag gaan.

Talentontwikkeling is veel meer dan dagbesteding. Hier ben je geen cliënt maar je bent iemand met uniek talent dat wordt gewaardeerd. Jij doet ertoe en op elk niveau van deelname. Bij jouw keuze in wat je gaat doen krijg je van ons een steuntje in de rug. Het aanbod van Talentontwikkeling is veelzijdig en natuurlijk kun je met jouw ontdekte talenten participeren. Jouw talenten heb je in beeld. The sky is the limit.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur