Strategische Ankerpunten 2023-2025

Bij Humanitas Onder Dak staat de mens centraal. Wij zijn de organisatie waar ménsen tellen. En om de mens goed te kunnen blijven bedienen, ontwikkelen we binnen Humanitas Onder Dak continu.

De komende periode richten we ons op het voorkomen van dak- en thuisloosheid. We werken intensief samen met partners en in lijn met het RVS-advies ‘Herstel begint met een huis’. Hiervoor hebben we vakkundige en bevlogen medewerkers in huis. Vakmanschap en werkgeverschap hebben onze focus.

We gaan verder met de professionalisering van onze interne organisatie en zorgen dat de basis op orde is en blijft. Door dit alles blijven we de betrouwbare partner die onze stakeholders zo waarderen.

Klik om te vergroten

Meer informatie over onze ankerpunten vindt u hier. Deze ankerpunten vormen een aanscherping op ons huidige strategische beleid.

Podcasts

Voordat we tot deze ankerpunten kwamen, gingen we zoals gebruikelijk eerst in gesprek met onze stakeholders. In de vorm van podcasts volgden goede gesprekken met vijf verschillende partijen waar we nauw mee samenwerken. De inzichten in die zijn opgedaan in deze podcasts leverden input voor de aanscherping van ons huidige strategische beleid. 

Thema ‘Toonaangevendheid’ met Jan Willem Bedeaux – RIBW

Thema ‘Financieringsmodellen’ met Erwin Derksen – Gemeente Almelo

Thema ‘Vangnet’ met Freek Kraus – Leger des Heils

Thema ‘Doordecentralisatie’ met wethouder Eugène van Mierlo – Gemeente Almelo

Thema ‘Van maatschappelijke opvang naar maatschappelijk wonen’ met Marjan Nekkers – Beter Wonen

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur