24-uurs Opvang

Humanitas Onder Dak heeft in drie gemeenten een 24-uurs Opvang: Almelo, Enschede en Hengelo. Deze Opvang biedt een woonplek voor mensen die actief willen werken aan de verbetering van hun leefsituatie. Samen met de cliënt wordt een begeleidingsplan opgesteld. Hierin worden doelen en afspraken voor jou, je begeleider en eventuele buitenbegeleider vastgelegd.

Voor wie

De 24-uurs voorziening is bedoeld voor mensen vanaf 26 jaar, die dak- of thuisloos zijn en die tijdelijke ondersteuning nodig hebben om hun leven weer op de rit te krijgen. Je moet gemotiveerd zijn om te willen veranderen.

Hoe het werkt

Intake

Om voor de 24-uurs voorziening in aanmerking te komen, wordt eerst een intakegesprek gehouden met een stafmedewerker om helder te krijgen wat jouw hulpvraag is en waar je aan wil werken. Vervolgens wordt er bij de Centrale Intake Maatschappelijke Opvang Twente (CIMOT) toestemming gevraagd voor plaatsing.

Tijdens het verblijf

Tijdens het verblijf wordt uitgegaan van de eigen kracht van onze cliënt. De verblijfsduur is ca. negen maanden, waarna je uitstroomt naar een zo zelfstandig mogelijke woonplek dan wel een vorm van begeleid wonen, die bij jou past. Binnen de woonvoorziening krijg je een eigen zit-slaapkamer of studio en een persoonlijk begeleider, die samen met jou werkt aan de hulpvragen.

Elke drie maanden wordt de voortgang van het traject geëvalueerd. Een stafmedewerker kijkt gedurende het traject mee met de begeleider naar de voortgang. We gaan er vanuit dat iedereen dagbesteding heeft in de vorm van werk, scholing of vrijwilligerswerk. Als je dit niet hebt, kun je worden doorverwezen worden naar Talentontwikkeling binnen Humanitas Onder Dak

Locaties

Almelo

Adastraat 6 – 8
7607 HB Almelo
088-1198850

Enschede

Oldenzaalsestraat 7
7511 DV Enschede
088-1198830

Hengelo

Heemafstraat 4
7556 SB  Hengelo
088 – 1198 890

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur