Jongeren tot 27 jaar en de kostendelersregeling

Geplaatst op 16 april 2024.

Een veelvoorkomende situatie is dat jongeren vanaf hun 18e verjaardag worden gedwongen om uit huis te gaan, omdat hun ouders vrezen voor een lagere uitkering vanwege de kostendelersnorm. Dit is een misverstand.

Vanaf 1 januari 2023 tellen jong volwassenen tussen 21 en 27 jaar niet meer mee voor het bepalen van de ‘kostendelersnorm’. Dit betekent dat hun inkomen niet langer invloed heeft op de hoogte van de uitkering van hun huisgenoten/ ouders/ verzorgers. LET OP: voor jongeren onder de 27 jaar geldt wel dat huisgenoten van 27 jaar en ouder nog steeds meetellen bij het vaststellen van de kostendelersnorm.

Er zijn uitzonderingen op deze regel. Bijvoorbeeld wanneer jongeren tijdelijk bij iemand inwonen die een bijstandsuitkering ontvangt, zoals mensen in een crisissituatie, daklozen of zij die dreigen dakloos te raken. In deze gevallen kan de gemeente bepalen dat de kostendelersnorm niet van toepassing is. Gemeenten hebben de mogelijkheid om de norm aan te passen op basis van de individuele situatie van de bijstandsgerechtigden, zolang er rekening wordt gehouden met andere beschikbare voorzieningen.

Meer informatie? Bekijk het op de website van Divoza en het NJI.

 

 

Deel dit artikel

Terug naar het nieuwsoverzicht