Gezocht: nieuwe leden cliëntenraad

Geplaatst op 28 mei 2020.

De Cliëntenraad van Humanitas Onder Dak praat, denkt en besluit mee over de beleidsplannen van Humanitas Onder Dak. Dat doet zij namens alle cliënten. In de Cliëntenraad zitten cliënten, oud-cliënten en verwanten van cliënten van Humanitas Onder Dak.

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van cliënten en richt zich voornamelijk op de kwaliteit van zorg. De Cliëntenraad overlegt maandelijks met de directie/bestuurder, een onafhankelijk begeleider begeleidt de raad in haar werkzaamheden. De Cliëntenraad geeft de directie/bestuurder gevraagd en ongevraagd advies, en heeft écht wat in te brengen.

De taken van de Cliëntenraad zijn:

 • Het beleid van Humanitas Onder Dak kritisch volgen
 • Meningen, ervaringen en tips van cliënten verzamelen
 • Advies geven/uitbrengen over allerlei zaken, die cliënten aangaan

De Cliëntenraad bestaat uit 7 leden waarvan op dit moment 3 functies vacant zijn. De leden worden gekozen voor een periode van 2 jaar en kunnen daarna nog twee keer voor deze periode worden herkozen. De raad wordt bijgestaan door een Ondersteuner Cliëntenraad.

Vergaderingen vinden eens per maand plaats op donderdagmiddag. Hiervoor geldt een vergoeding van € 25,00 per maand.

Wie maken deel uit van de Cliëntenraad van Humanitas Onder Dak?

De Cliëntenraad bestaat uit een groep onafhankelijke personen, en zij stelt het belang van de cliënt voorop en komt daar voor op. De samenstelling van de Raad is zo gevarieerd mogelijk, daarmee is zij representatief voor de cliënten die zij vertegenwoordigt. Zo wordt een goede belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking verzekerd.

Profielschets leden Cliëntenraad

Je kunt als lid van de Cliëntenraad een bijdrage leveren wanneer je directe ervaring of betrokkenheid hebt met de zorg- en dienstverlening, cliëntenbelang voorop kunt stellen, je onderscheid kunnen maken tussen eigenbelang en cliëntenbelang. Daarnaast moet je gemotiveerd zijn, samen kunnen werken, voldoende tijd en inzet hebben en kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie. Ook moet je de humanistische grondhouding van Humanitas Onder Dak van harte onderschrijven en uitdragen.

Belangrijk is dat de leden graag contact onderhouden met de cliënten! Want het contact met de achterban is de motor van de medezeggenschap.

Waarom lid worden van de Cliëntenraad?

 • Zinvol vrijwilligerswerk doen dat bijdraagt aan de persoonlijke ontwikkeling
 • Bijdrage leveren aan het verder verbeteren van de kwaliteit van zorg
 • Anderen ontmoeten en samenwerken
 • Maatschappelijk en sociaal betrokken bezig zijn
 • Scherp en actief blijven
 • Leermomenten ervaren
 • Kennis en vaardigheden vergroten (o.a. door cursussen)
 • Kansen op de arbeidsmarkt vergroten

Informatie of reageren op deze vacature

Bij interesse in deze functie mag of voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Daniëlle Conijn, Ondersteuner Cliëntenraad, tel: 088-1198948 of per e-mail: .

Deel dit artikel

Terug naar het nieuwsoverzicht