Corona crisisbeleid: Doen wat nodig is

Geplaatst op 17 maart 2020.

Het coronavirus heeft grote gevolgen voor Nederland. Zo ook bij Humanitas Onder Dak. En het feit dat we een zorginstelling voor kwetsbare mensen zijn, maakt dat we er in bijzondere mate mee te maken krijgen. Thuis blijven is immers geen optie als je geen thuis hebt.

We doen wat nodig is en stellen uit wat kan.

Onze medewerkers doen er alles aan om zo veilig mogelijk te werken. We baseren onze maatregelen en besluiten op de richtlijnen van de RIVM en de Rijksoverheid. We onderhouden tevens nauw contact met de gemeenten, de veiligheidsregio en de GGD. Maatregelen die deze lokale organisaties treffen, bepalen tevens onze (on)mogelijkheden.

Er wordt dagelijks intern overlegd met ons crisisteam; zo houden wij nauwlettend de ontwikkelingen in de gaten. Waar nodig passen wij ons beleid aan. Via interne lijnen vindt continu verspreiding plaats van actuele informatie, (interne) ontwikkelingen en aangepaste werkwijzen.

MAATREGELEN

We geven prioriteit aan onze kernactiviteit: het bieden van onderdak aan daklozen.
Hierbij richten wij ons op onze vitale functies; onze maatschappelijke opvangvoorzieningen en onze voorzieningen waar mensen (beschermd) wonen.

  • Al onze activiteiten op gebied van dagbesteding en talentontwikkeling zijn gesloten
  • Onze inloop is gesloten, behalve voor mensen die dakloos zijn
  • Er geldt een opnamestop voor onze ambulante woonbegeleiding en de woon-, werk- en leerhuizen van Kamer-Raad
  • Cliënten worden ontmoedigd bezoek te ontvangen om verspreiding zoveel mogelijk te voorkomen
  • Voor daklozen die in onze nachtopvang verblijven, organiseren we nu oplossingen zodat zij 24 uur per dag binnen kunnen zijn
  • Personeel werkt waar mogelijk thuis
  • Clientcontact in begeleiding wordt beperkt tot een minimum en verloopt zoveel mogelijk via telefoon
  • Om continuïteit te waarborgen wordt een rooster ingezet, om personeel zo efficiënt mogelijk in te zetten en te spreiden met oog op locaties en tijdstippen
  • Groepsbijeenkomsten worden geannuleerd

In deze crisissituatie bouwen we op onze zorgprofessionals, die vanuit hun deskundigheid en toewijding doen wat mogelijk is in het belang van onze cliënten. Onze medewerkers ondersteunen elkaar en blijven op verantwoorde wijze hun taak uitoefenen.

Het kunnen uitvoeren van onze taak is ook afhankelijk van de ondersteuning die we vanuit de samenleving krijgen. Immers: onze cliënten hebben geen eigen huis, kunnen niet betalen met pin, beschikken niet over sociale contacten of een goede gezondheid. Zaken die voor anderen min of meer vanzelfsprekend zijn, zijn dat voor onze cliënten zeker niet. In deze tijd van crisis vraagt dit extra aandacht, zorg en samenwerking.

Samen proberen we het hoofd te bieden aan de uitdagingen die deze crisissituatie met zich meebrengt. Heeft u vragen of wilt u ons helpen, laat het ons weten. Wij blijven als altijd bereikbaar via 088 -119 8800.

Let op jezelf, let op elkaar. Stay safe!

Deel dit artikel

Terug naar het nieuwsoverzicht