Voor wie is ambulante woonbegeleiding?

Zoek je begeleiding die jou ondersteunt bij het op de rit krijgen van je eigen leven op de manier zoals jij dat wilt, met respect voor de leefwijze van anderen?

Humanitas Onder Dak biedt jou ambulante woonbegeleiding op ‘maat’. Dit wil zeggen dat we samen met jou gaan kijken naar wat jij nodig hebt en daar wordt de begeleiding op ingezet. Woon je op dit moment zelfstandig en wens je woonbegeleiding van Humanitas Onder Dak dan zal het wijkteam bij jou in de buurt je naar Humanitas Onder Dak doorverwijzen. Daarnaast kan je ook via de dagbesteding bij de Talentontwikkeling van Humanitas Onder Dak in contact zijn gekomen met begeleiders, die je door hebben verwezen voor Ambulante woonbegeleiding.

Humanitas Onder Dak biedt ook Nazorg voor de mensen die uitstromen uit de maatschappelijke Opvang.

Wat biedt de begeleiding jou?

Voor de start van het begeleidingstraject stellen we een begeleidingsplan met jou op. In dit begeleidingsplan staan de doelen die je wilt bereiken met de ondersteuning van de begeleiding. Vervolgens gaat de begeleiding samen met jou aan de slag om jouw doelen te realiseren. Binnen Humanitas Onder Dak werken wij volgens de methodiek Krachtwerk.

“De formule is simpel: mobiliseer de krachten van cliënten en stel ze in dienst van de doelen en inzichten die zij willen bereiken en de cliënten zullen een betere kwaliteit van leven ervaren vanuit hun eigen gezichtspunt.”(Saleebey, 2006)

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur