Om de stappen van de ontwikkellijn te kunnen realiseren, maakt Talentontwikkeling gebruik van leer-werklijnen. Er zijn zes leer-werklijnen waaraan je zowel in groepsverband als individueel kunt deelnemen op verschillende locaties.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur