Beste medewerkers,

Zojuist zijn er door het kabinet opnieuw maatregelen aangekondigd. Wij volgen alle adviezen van het RIVM en het kabinet op, en dat betekent het volgende op dit moment voor onze organisatie:

  • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april 2020. Dit betekent dat de instructies die wij gestuurd hebben, daarmee dus ook verlengd worden tot en met 6 april.
  • Zorgpersoneel is door het kabinet verzocht te blijven werken, tenzij je klachten én koorts hebt, in dat geval moet je thuis blijven.
  • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. Klik hier voor een lijst van cruciale beroepsgroepen.
  • Wat betreft alle TO/dagbesteding (Enschede, Hengelo, Almelo en Oldenzaal), gaan dicht. Morgen zijn medewerkers daar wel aanwezig, om dit met cliënten te bespreken. Deze medewerkers zijn al op de hoogte gesteld.

Dagloon is morgen wel open, we vragen advies van de GGD en gaan in overleg met Tactus.

  • Bij de inloop is reeds het beleid vastgesteld dat iedere bezoeker met een eigen woning, verzocht wordt daar weer naar toe te gaan. Vooralsnog, blijft dit het beleid.
  • De Nachtopvang blijft open, inclusief een ontbijt morgenochtend.
  • Morgenochtend heeft het corona-team en leden van het MT een overleg, mogelijk komen daar andere/gewijzigde of nieuwe besluiten c.q. maatregelen uit naar voren. We stellen jullie daar weer z.s.m. van op de hoogte.

Tot slot: aan iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen. Neem dat advies ter harte!

Namens het Corona-team

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur