Duurzaamheid

Ons beleid op het gebied van duurzaamheid is op dit moment in ontwikkeling. Maar er is zeker aandacht voor duurzaamheid binnen onze organisatie. Niet alleen als het gaat om huisvesting maar ook binnen de zorg richting onze cliënten en de ondersteuning die we bieden aan onze medewerkers.

Locaties
Humanitas Onder Dak heeft een kwaliteitsslag ingezet wat betreft de huisvestinglocaties van cliënten. Er wordt afscheid genomen van verouderde huurlocaties en gezocht naar alternatieven waarbij in gesprekken met de verhuurder duurzaamheid een belangrijk onderwerp is. Zo zijn bij de verbouwing van ’t Heemsdock in Hengelo, waar onze cliënten in 2020 de nieuwe woonstudio’s betrokken, zonnepanelen, led-verlichting en een afvoer voor regenwater geplaatst. Tevens nemen wij onze verantwoordelijkheid als het gaat om afvalscheiding, het tegengaan van voedsel- en papierverspilling en het uitdoen van lichten bij vertrek.

Cliënten
Humanitas Onder Dak richt zich op het bieden van duurzame zorg. Wij werken vanuit de herstelgerichte methodiek ‘Krachtwerk’ waarbij wordt uitgegaan van de eigen kracht, keuzes en talenten van de cliënt. Zo bieden wij de mensen nodige handvatten waardoor zij zelf weer mee kunnen (blijven) doen in de samenleving.

Wij zetten ons in om mensen te begeleiden naar een eigen woning, een eigen inkomen, een zinvolle dagbesteding en toegang tot sociale voorzieningen.  Samen met de cliënten werken we aan het doorbreken van het isolement, het verbeteren van de gezondheid en het verhogen van de kwaliteit van het leven.

Medewerkers
Onze medewerkers doen iedere dag hun uiterste best om de beste zorg aan de cliënten te kunnen bieden. Om er (mede) voor te zorgen dat zij dit kunnen doen, is er binnen Humanitas Onder Dak veel aandacht voor deskundigheidsbevordering. Medewerkers worden gefaciliteerd in de ontwikkeling van hun competenties, zowel binnen het functieprofiel als daarbuiten.

Daarnaast ligt de focus binnen ons personeelsbeleid op inzetbaarheid, vitaliteit en gezondheid van onze medewerkers. Alle medewerkers beschikken over een Individueel Keuze Budget (IKB) waardoor zij zelf arbeidsvoorwaarden kunnen afstemmen op de persoonlijke situatie of op de fase in hun loopbaan. Middels een loopbaanbudget geven we ruimte aan medewerkers om te kunnen investeren in hun loopbaanontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling.  Daarnaast hebben al onze medewerkers de mogelijkheid om via het HOD Leerplein online cursussen te volgen via de GGZ Ecademy en GoodHabitz.

Beleid
Duidelijk beleid op het gebied van kwaliteit, privacy en het zijn van een rookvrije organisatie, draagt tevens bij aan een veilige en gezonde woon- en werkomgeving voor onze cliënten en medewerkers.

Daarnaast krijgen we middels tevredenheidsonderzoeken onder zowel cliënten als medewerkers inzichten in sterke punten en verbeterpunten in ons beleid.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur