Vernieuwde infographic omtrent benarde inkomenspositie jongeren

Geplaatst op 20 mei 2022.

Uit herhaald onderzoek van het NIBUD voor de gemeente Enschede blijkt dat de inkomenspositie van zelfstandig wonende jongeren nog steeds zeer zorgwekkend is. In het onderzoek wordt nogmaals zeer duidelijk dat jongvolwassenen niet in staat zijn om zelfstandig te wonen zonder maandelijks tekort te komen; of ze nu studeren, een bijstandsuitkering ontvangen of een minimumloon verdienen. Als jongeren niet kunnen terugvallen op een vangnet, zullen ze schulden opbouwen.

Dankzij een aanvulling van de bijstandsuitkering voor jongeren door Gemeente Enschede sinds juli 2021, zijn de maandelijkse tekorten echter aanzienlijk verminderd.

De oorspronkelijke infographic van Humanitas Onder Dak uit 2020, kwam voort uit een onderzoek naar de inkomenspositie van verschillende groepen dat het NIBUD uitvoerde voor de gemeente Enschede. Dit onderzoek is in november 2021 herhaald.

Het grote verschil met 2020 is nu dat de gemeente Enschede sinds juli 2021 nieuwe beleidsregels toepast bij 18- tot 21-jarigen met een bijstandsuitkering. De jongerennorm wordt voor deze groep aangevuld tot de reguliere norm of tot het netto minimumjeugdloon (exclusief vakantietoeslag). Door deze aanvulling van €559,- per maand is het tekort van de zelfstandig wonende 18-jarige met een bijstandsuitkering aanzienlijk teruggebracht.

Humanitas Onder Dak ervaart dat de aanvulling op de bijstand in Enschede, de jongeren weer perspectief geeft. Er ontstaat rust en ruimte om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en om weer mee te doen in de samenleving. Het zou mooi zijn als dit goede voorbeeld navolging krijgt in de rest van Nederland.

Hoewel de infographic uitgaat van een onderzoek dat is verricht voor de gemeente Enschede, verneemt Humanitas Onder Dak dat de problematiek onder jongeren in de opvang wordt herkend door het hele land.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuwsoverzicht