Uitkomsten evaluatie onderzoek Kamer-Raad

Geplaatst op 16 februari 2023.

“Het woon-, werk- en leerhuis Kamer-Raad, onderdeel van Humanitas onder Dak, heeft als doel Twentse jongeren in een kwetsbare positie de kans te bieden om een startkwalificatie, het gewenste opleidingsniveau of een andere passende plaats in de maatschappij te behalen in een stabiele en veilige omgeving. Kamer-Raad is ontstaan uit een samenwerking tussen Humanitas Onder Dak, ROC van Twente, Jarabee Jeugdzorg en de gemeente Enschede. Het onderzoeksrapport van Kennispunt Twente laat een positief resultaat zien over het bestaansrecht van Kamer-Raad. Voor een verkorte weergave van het onderzoek is een factsheet gemaakt, klik hier om deze te bekijken.

Kamer-Raad maakt het mogelijk voor jongeren, al dan niet tijdelijk, uit een onstabiele thuissituatie te komen. Dit geeft rust en leidt uiteindelijk tot betere schoolprestatie en groei in persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast neemt het welzijn van de jongere toe. Kamer-Raad geeft hiermee de jongeren actief een toekomst met vaardigheden om er zelf iets van te maken.

Er bestaat een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de partners voor de onderlinge samenwerking en kwaliteit van de begeleiding in Kamer-Raad. De evaluatie bevestigde de toegevoegde waarde van Kamer-Raad voor de schoolprestaties en persoonlijke groei van bewoners. Op basis van de uitkomsten van het onderzoeksrapport vindt nu een herijking van de voorziening plaats. Humanitas Onder Dak en ROC van Twente zijn bezig met de aanbevelingen die in het rapport worden gedaan. Om zo uiteindelijk nog beter aan te sluiten bij de behoeften van de jongeren.

Uit de Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) die in 2021 is uitgevoerd is gebleken dat met Kamer-Raad geld wordt bespaard afgezet tegen de kosten die anders zouden moeten worden ingezet. De grootste maatschappelijke baten ontstaan omdat meer jongeren hun opleiding succesvol afronden en hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Dit komt ten goed aan de jongere en de samenleving. De gemeente kan kosten vermijden van opvang, begeleid wonen, bijstand en re-integratie”.

Gehele factsheet bekijken? Klik op de afbeelding

 

Deel dit artikel

Terug naar het nieuwsoverzicht