• Posters maatregelen corona Rijksoverheid
  • Poster mededeling cliënten rond richtlijnen RIVM / testen GGD 
  • Format (word) dat op locatie gebruikt kan worden om ter plekke mededelingen op te stellen
  • Poster ”Wij zijn gesloten”
  • Poster  Rijksoverheid rond coronavirus in Nederland: wat moet je doen
  • Infobrief coronavirus algemeen voor cliënten opvang
  • Infobrief coronavirus algemeen voor cliënten ambulant wonen
  • Brief voor cliënten over corona maatregelen overheid verlengd t/m 28 april.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur