Klachtenprocedure

Humanitas Onder Dak wil graag dat haar cliënten tevreden zijn over de organisatie en haar medewerkers. Daarom gaan we met onze cliënten in gesprek als we merken dat er onvrede is.
Het uitgangspunt is om onvrede van cliënten snel en op een zo laag mogelijk niveau bespreekbaar te maken. In veel gevallen is een gesprek met de begeleider of leidinggevende voldoende om tot een oplossing te komen.

Mocht het toch niet lukken om er samen uit te komen en gaat de onvrede over de organisatie en/of haar medewerkers, dan kunt u overwegen om een vertrouwenspersoon 1) 2) in te schakelen, of een klacht in te dienen. Humanitas Onder Dak neemt klachten serieus. We beschouwen dat als een mogelijkheid om onze dienstverlening te verbeteren.

Wanneer u de hulp inroept van een vertrouwenspersoon kan deze u adviseren over wat in uw situatie een passende aanpak is en u ondersteunen bij de stappen die nodig zijn. U als melder houdt altijd de regie en bepaalt wat er gebeurd.
Wanneer u contact wilt met een vertrouwenspersoon, dan kunt u kiezen uit:

  • De interne vertrouwenspersoon Ben van Tienen 1). Hij is goed op de hoogte van alle regels, gewoontes en gebruiken binnen Humanitas Onder Dak.
  • De externe vertrouwenspersoon Martien van der Wou 2). Hij staat verder af van de organisatie en is volledig onafhankelijk. Wanneer meerdere personen in eenzelfde conflict de hulp van een vertrouwenspersoon inroepen, dan zal deze nog een collega inschakelen.

Wanneer u een klacht wilt indienen, bieden wij hiervoor de volgende mogelijkheden:

  • bij de klachtencoördinator van de organisatie 1)
  • bij de externe en onafhankelijke klachtencommissie 3)
  • bij de landelijke geschillencommissie 4)

Ook hierbij kun u de hulp vragen van  een  vertrouwenspersoon 1) 2)

Voor vragen, advies en bemiddeling over klachten kunt u contact opnemen met de Klachtencoördinator 1). Deze bewaakt de afhandeling van klachten en adviseert de organisatie om klachten te voorkomen en op een goede manier af te handelen.

Contactgegevens

Deze informatie is ook te vinden op de publicatieborden in elke Humanitas Onder Dak locatie.

1) Klachtencoördinator en interne vertrouwenspersoon,
Ben van Tienen
088 1198821
klachtenfunctionaris@humod.nl

 

2) Externe vertrouwenspersoon,
Martien van der Wou
06 511 62 760
info@diversiteit.com

3) Externe en onafhankelijke klachtencommissie
Via receptie bedrijfsbureau:
info@humod.nl

4) Landelijke geschillencommissie
Postbus 90600, 2509 LP, Den Haag
070 310 5380
www.degeschillencommissiezorg.nl

Humanitas Onder Dak is aangesloten bij de landelijke onafhankelijke ‘Geschillencommissie Zorg Algemeen’.

Logo van de Geschillencommissie Zorg

Het reglement van deze Geschillencommissie.

Procedure

Overal waar gewerkt wordt gaat er wel eens iets mis. Meestal lossen deze zaken zich direct en naar tevredenheid van partijen op. Zo hoort het ook. Maar het gebeurt ook wel eens dat een snelle oplossing uitblijft en mensen ontevreden blijven. Ook dit hoort Humanitas Onder Dak graag van haar cliënten, zodat zij ook hier iets aan kan doen.

Een cliënt kan ten allen tijde een klacht direct bij medewerkers bekend maken. Binnen Humanitas Onder Dak wordt hiervoor een klachtenformulier gebruikt waarop de medewerker de klacht van de cliënt kan noteren. Dit doet de medewerker samen met de cliënt, zodat hij zeker weet dat de klacht goed wordt verwoord. Vervolgens wordt de klacht meegenomen naar de teamvergadering en daar besproken. Het team beoordeelt de klacht en kijkt of zij tot een afhandeling van de klacht kan komen die de cliënt tevreden stemt. De afhandeling wordt ingevuld op het formulier en uitgevoerd. Het formulier gaat terug naar de cliënt, deze geeft op het formulier aan of hij tevreden is of niet en ondertekent het formulier.

Verloopt de klachtafhandeling op deze wijze niet naar tevredenheid van de cliënt, dan kan de cliënt een van de vertrouwenspersonen  1) 2)  van inschakelen. Wanneer ook dat naar de mening van de cliënt geen oplossing biedt, kan de cliënt zich wenden tot de onafhankelijke klachtencommissie. Tenslotte kan de cliënt ook terecht bij de landelijk onafhankelijke ‘Geschillencommissie Zorg Algemeen’. Deze informatie is ook te vinden op de publicatieborden in elke HOD locatie.
Download de klachtenregeling cliënten 2017

 

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.

Direct contact: de Voordeur