Het verhaal van Farid

Farid Bouzidi (36) is voorzitter van de Cliëntenraad van Humanitas Onder Dak. ‘’Ik ben na een turbulente jeugd en een drugsverslaving bij Humanitas Onder Dak beland. Via Humanitas Onder Dak heb ik een fijne nieuwe start kunnen maken en ik ben altijd betrokken gebleven bij deze mooie organisatie’’ – Farid

Farid

Ik heb een hele turbulente jeugd gehad waarbij ik vroeg uit huis ben geplaatst, hierdoor is er veel met mij ‘’gezeuld’’. Uiteindelijk kon ik toch bij mijn oma gaan wonen, vanaf toen ging alles weer de goede kant op. Ik had een leuke baan, een eigen huis en vrienden. Echter, na het overlijden van mijn oma was ik mijn houvast kwijt en kampte ik met verslavingsproblemen. Na een afkicktraject van één jaar te hebben gevolgd in Schotland, ben ik terug in Nederland op zoek gegaan naar mijn moeder. Die had ik 22 jaar niet gezien. Zij woonde in Borne en zo ben ik in Twente beland. Ik heb een half jaar bij Humanitas Onder Dak gewoond aan de Oldenzaalsestraat in Enschede bij de 24-uurs opvang.

Deze opvang was vanuit de afkickkliniek, en een jaar te hebben gezworven, voor mij de juiste stap. Het biedt namelijk een woonplek voor mensen die actief willen werken aan de verbetering van hun leefsituatie. Er werd samen met mij een begeleidingsplan gemaakt, waarin doelen werden vastgesteld. Voor mij waren deze doelen voornamelijk; uit de schulden komen, clean blijven en weer een zelfstandig leven opbouwen.

Na 6 maand had ik een eigen woning gevonden. Hier woon ik nu nog. Ik krijg momenteel Ambulante begeleiding. Dit is begeleiding bij mij thuis, 2 keer in de week 1,5 uur.

Voorzitter van de Cliëntenraad: Het begon met een vriezertje..

Dit is nu mijn vierde jaar in de cliëntenraad. Ik zit er dus al een hele tijd bij maar doe het nog altijd met veel plezier. Ik ben ooit begonnen omdat we in Enschede, toen ik woonde bij de 24-uurs, graag vriezertjes op de kamers wouden. Ik heb dit eerst voorgelegd aan de begeleiding en toen aan de teamleider. Maar eigenlijk zonder succes. Mijn laatste optie was om het voor te leggen aan de cliëntenraad. En zo ben ik er eigenlijk ingerold, ik vind het namelijk erg belangrijk dat iemand de cliënten vertegenwoordigd en hun belangen behartigd. Én de vriezertjes zijn er uiteindelijk toch gekomen! 😉

Er echt voor cliënten zijn

Ik hoop dat de cliënten binnen Humanitas Onder Dak het gevoel hebben dat ze echt iets aan ons hebben en dat ze gehoord worden. Ik wil ze graag helpen waar mogelijk want dat heeft Humanitas Onder Dak ook voor mij gedaan. Als cliënten bijvoorbeeld ideeën hebben of zaken willen veranderen dan kunnen ze altijd bij ons terecht.

Meedenken en meedoen

Meedenken & meedoen, dat is cliëntenraad. Zo vergaderen wij 4 keer per jaar met de Bert, de directeur van Humanitas Onder Dak. Daarnaast vergaderen wij ook nog 2 keer met de teamleiders en met de Raad van Toezicht. Zo zijn wij goed op de hoogte van de nieuwe plannen en kunnen wij ook meedenken en meebeslissen vanuit het oogpunt van de cliënt. We willen binnen de cliëntenraad een afspiegeling zijn van wat er op de locaties gebeurt.

Verder is voor mij persoonlijk medezeggenschap dat iedereen de bestuurder is van zijn of haar eigen leven en dat ieders stem even zwaar telt. Binnen de organisatie hoop ik hierin voor andere cliënten een steentje bij te dragen, zodat we vooruit blijven gaan en nog betere hulp kunnen bieden.

Wil je meer informatie over de cliëntenraad? Lees het in de folder.

Humanitas Onder Dak

Humanitas Onder Dak is een organisatie op het terrein van maatschappelijke opvang, die vanuit humanistische grondwaarden hulp biedt aan personen die aansluiting bij de maatschappij zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken.